Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Obračunavanje DDV pri mednarodnih transakcijah v praksi, Ljubljana, 18.11.2014

    Zbornica računovodskih servisov
  organizira seminar
  Obračunavanje DDV pri mednarodnih transakcijah v praksi
  v torek, 18.11.2014, od 9.00 do 13.30 ure
  v dvorani C v 1. nadstropju GZS
  Dimičeva 13, Ljubljana
   

  Davčni zavezanci, ki opravljajo mednarodne transakcije se pogosto srečujejo s problematiko obračunavanja DDV. Vprašanja, ki se s tem v zvezi postavljajo, so še številčnejša, če se transakcije opravljajo na območju več različnih držav. Ali tudi vi opravljate dobave blaga in storitev davčnim zavezancem, ki imajo sedež v drugi državi članici ali v tretji državi? Imate z opravljanjem teh dobav vprašanja glede obračunavanja DDV in evidentiranjem teh dobav v davčne evidence? Udeležite se seminarja, na katerem vam bomo na praktičnih primerih pomagali odgovoriti na vaša vprašanja.

  Komu je izobraževanje namenjeno:
  Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV pri mednarodnih transakcijah.

  Program:

  • Določitev kraja opravljene dobave blaga
   • kraj dobave blaga v primeru dobave blaga brez prevoza
   • kraj dobave blaga v primeru, da se blago odpošilja ali odpelje
   • kraj dobave blaga, če se odpošiljanje ali prevoz blaga začne v tretji državi
   • kraj dobave blaga pri prodaji blaga na daljavo
   • kraj opravljene dobave rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in starin
   • kraj dobave blaga z montažo
   • kraj dobave blaga na krovu plovil, zrakoplovu ali na vlakih
   • kraj dobave blaga po distribucijskih sistemih
   • kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti
   • pravi in nepravi tristranski posli
  • Določitev kraja opravljanja storitev
   • storitve posrednikov
   • storitve povezane z nepremičnino
   • prevozne storitve
   • kulturne in podobne storitve
   • pomožne prevozne storitve ali storitve opravljene v zvezi s premičninami
   • restavracijske storitve in storitve cateringa
   • najem prevoznih sredstev
   • elektronske storitve
   • storitve odvetnikov, računovodij, notarjev, prevajalcev…
  • Nastanek obveznosti obračuna DDV
   • dobave blaga in storitev, pri katerih se izdajajo zaporedni računi (na primer naročnine, članarine in podobno)
   • predplačila
   • dobave blaga v drugo državo članico Skupnosti
   • pridobitve blaga znotraj Skupnosti
   • uvoz blaga
   • dobave blaga in storitev po 76.a. členu ZDDV-1
   • Pravica do odbitka vstopnega DDV in vračilo tujega DDV
  • Kdaj se mora slovenski davčni zavezanec identificirati za DDV v tujini
  • Možne napake pri samoobdavčitvi
   • kakšni morajo biti podatki na prejetih računih
   • posledice prepozne samoobdavčitve
   • posledice napačne samoobdavčitve
  • Praktični primeri evidentiranja posameznih dobav blaga in storitev v davčne evidence
   • vpisovanje v KPR in KIR
   • vpisovanje v obrazec DDV-O in RP-O
  • Najnovejša sodna praksa Sodišča EU


  Trajanje:
  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

  Strokovna izvajalka:
  Branka Svilar Mugoša, univ.dipl. prav., Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o.
  je davčna svetovalka v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. Kot priznana davčna strokovnjakinja, tako s področja neposrednih kot tudi posrednih davkov, deluje že več kot dvajset let. Je predavateljica na številnih izobraževanjih, konferencah in posvetih z davčno tematiko. Poglobljeno se udejstvuje predvsem na področju davka na dodano vrednost, kjer ima tudi veliko praktičnih izkušenj kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je tudi avtorica treh priročnikov o davku na dodano vrednost.

   Kotizacija:

  • člani GZS: 114,00 € + DDV (zgodnja prijava 95,00 € + DDV)
  • ostali: 168,00 € + DDV (zgodnja prijava 140,00 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 27.10.2014, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.


  Prijave in odjave:

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:
   • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11.11.2014. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


  Informacije:

  Strokovna služba ZRS
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi