Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2013 - brez revizijskih družb in dveh večjih družb

  1. Razvoj panoge

  Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

  Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


  2. V številkah

  Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)

   

  družbe

  mali samostojni podjetniki

   

   

  Število

  Sprememba

  Število

  Sprememba

  Skupaj

  Povp. št. zaposlenih po del. urah 3.355,98 -0,10 % 635,75 -7,00 % 3.991,73
  Poslovni subjekti 2.036 2,20 % 2.135 -13,40 % 4.171
  A. novi poslovni subjekti 116        
  B. sprememba v glavno dejavnost SKD 69.200 23        
  C. prenehali z delovanjem 62        
  D. sprememba iz glavne dejavnosti SKD 69.200 33        
  Razlika A+B-C-D 44        

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


  Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)

   

  družbe

  mali samostojni podjetniki

   

  Vrednost v EUR

  Sprememba

  Vrednost v EUR

  Sprememba

  Čisti prihodki od prodaje

  185.867.204,00 -3,0 % 65.034.982,00 9,4 %

  Poslovni odhodki

  173.245.967,00 -2,3 % 52.982.686,00 -8,0 %

  Stroški blaga, materiala in storitev

  82.878.023,00 -3,6 % 23.324.280,00 -9,7 %

  Dodana vrednost (DV)

  102.860.764,00 -2,0 % 32.429.114,00 -9,3 %

  Stroški dela

  75.833.032,00 -1,0 %    

  od tega: Stroški plač

  54.405.068,00 -0,6 %    

  Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

  25.089.078,00 -6,4 %    

  Odpisi vrednosti

  11.435.875,00 -0,9 %    

  od tega: Amortizacija

  8.268.374,00      

  Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

  16.820.704,00 -6,5 %    
  Dobiček pred davki (EBT) 13.814.548,00 -6,6 %    
  Neto čisti dobiček / izguba 12.218.565,00 -7,8 %    

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

   
  Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)

   

  družbe
   

    Vrednost Sprememba
  Kazalniki zadolženosti    
  Neto finančni dolg na EBITDA 2,88 -3,7 %
  Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti) 2,88 5,9 %
  Kratkoročni kazalniki likvidnosti    
  Kratkoročni koeficient 1,34 4,7 %
  Hitri koeficient 0,64 10,3 %
  Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti    
  EBIT v prihodkih od prodaje (%) 9,05 -3,6 %
  EBITDA v prihodkih od prodaje (%) 13,50 -3,5 %
  Neto marža 6,57 -5,1 %
  Donosnost kapitala - ROE (%) 10,04 -9,8 %
  Prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR) 55.384,00 -2,8 %
  Stroški dela na zaposlenega (EUR) 22.596,00 -0,8 %
  Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 30.650,00 -1,9 %

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

   

  3. Metodološka pojasnila:

  Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

  1. AB AKTIVA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.
  2. ABC REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SORODNE STORITVE D.O.O.
  3. ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.
  4. ACAM, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.
  5. ADAKTA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE
  6. AGC CONSULTATIO, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. LJUBLJANA
  7. AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
  8. AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O. PTUJ PODJETJE ZA REVIZIJO, VREDNOTENJE IN SVETOVANJE
  9. BDO REVIZIJA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE
  10. BM VERITAS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.
  11. BO CONSULTING DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, DAVČNO SVETOVANJE IN OCENJEVANJE PODJETIJ, D.O.O.
  12. CONSTANTIA PLUS, SVETOVANJE, D.O.O.
  13. CONTURA REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O., LJUBLJANA
  14. DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
  15. DELOITTE SVETOVANJE D.O.O.
  16. DINAMIC D.O.O., REVIZIJSKA DRUŽBA
  17. EBM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.
  18. ECUM REVIZIJA D.O.O.
  19. ELSTAR CONSULTING, REVIZJA D.O.O.
  20. EPIS, PODJETJE ZA REVIZIJO IN EKONOMSKO, POSLOVNO, INFORMACIJSKO SVETOVANJE D.O.O.
  21. ERNST & YOUNG REVIZIJA, POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
  22. ERNST & YOUNG SVETOVANJE, DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.
  23. EVIDAS, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.
  24. FIRES FINANČNE IN REVIZIJSKE STORITVE, D.O.O.
  25. GM REVIZIJA, DRUŽBA ZA RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.
  26. GSS REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.
  27. IB INTERBILANZ AUDIT REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.
  28. IN REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA
  29. KAMARO, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.
  30. KPMG SLOVENIJA, PODJETJE ZA REVIDIRANJE, D.O.O.
  31. M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.
  32. PIT REVIZIJA D.O.O.
  33. PKF REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.
  34. PLUS REVIZIJA PODJETJE ZA REVIDIRANJE, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, D.O.O., LJUBLJANA
  35. PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.
  36. PRO REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, D.O.O.
  37. PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT, REVIZIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.
  38. PROSPERUS DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
  39. RATING, DRUŽBA ZA REVIZIJSKE STORITVE IN EKONOMSKO SVETOVANJE, D.O.O.
  40. REALINEA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.
  41. REFIKO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
  42. REMARS, PODJETJE ZA REVIDIRANJE IN PODOBNE DEJAVNOSTI D.O.O.
  43. RESNI REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.
  44. REVIDERA DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE D.O.O.
  45. REVIDICOM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.
  46. REVIDISLEITNER, DRUŽBA ZA REVIZIJO, D.O.O.
  47. REVISTO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN RAČUNOVODSTVO D.O.O.
  48. REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.
  49. REVIZIJSKA HIŠA BORERA, DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.
  50. REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ, REVIZIJA, SVETOVANJE IN RAČUNOVODSTVO, D.O.O.
  51. REVIZIJSKI CENTER D.O.O., DRUŽBA ZA REVIZIJO
  52. RIPRO DRUŽBA ZA REVIZIJO, PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O., VELENJE
  53. RODL & PARTNER DRUŽBA ZA REVIZIJO IN DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.
  54. S&S REVIZIJSKA DRUŽBA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
  55. SN REVIZIJA, SVETOVANJE D.O.O.
  56. TEKOS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.
  57. UHY REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.
  58. VALUTA, DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi