Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2013 (vsi poslovni subjekti)

  Razvoj panoge

  Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

  Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene.

  Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


  V številkah

  Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2013)

  poslovni subjekti

  število

  prihodki v EUR

  št. zaposlenih

  družbe 2.094 255.257.654 3.844,20
  mali samostojni podjetniki 2.135 66.297.887 635,75
  skupaj 4.229 321.555.541 4.479,95

  Vir: AJPES

  Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2013)

   

  družbe

  mali samostojni podjetniki

   

  v EUR

  indeks

  13/12

  v EUR

  indeks
  13/12

  Prihodki

  255.257.654 108,2 66.297.887 102,7 

  Čisti prihodki od prodaje

  245.671.945 108,5 65.034.982 105,8

  Finančni prihodki

   5.128.971  103,6 29.067 45 

  Drugi prihodki

   1.856.817 112,3 636.685 166,9

  Odhodki

  231.237.799 107,7 53.524.813 105,9 

  Poslovni odhodki

  224.472.865 107,8 52.982.686 105,9 

  Finančni odhodki

  6.207.966 105,0 409.940 97,9

  Drugi odhodki

  556.968 79,6 132.187 130,4

  Celotni dobiček / izguba

  24.502.825 115,9 --- ---

  Davek iz dobička

  4.502.083 121,1 --- ---

  Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS

  Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2013)

    družbe mali samostojni podjetniki
    v EUR indeks 13/12 v EUR indeks 13/12
  Stopnja samofinanciranja 44,0 101,7 --- ---
  Celotna gospodarnost 1,1 100,5 1,239 100,6
  Dobičkovnost prodaje ---  ---  0,202 103,1
  Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 33.844 101,7 51.009 102,9

  Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS

  Fotogalerija

   

  Arhivi