Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Brezplačna delavnica: Absentizem in prezentizem - en problem z dvema obrazoma, Ljubljana, 27.5.2014 - PRESTAVLJENA

  Zbornica računovodskih servisov
  organizira brezplačno delavnico
  v okviru projekta promocije zdravja na delovnem mestu
  Absentizem in prezentizem - en problem z dvema obrazoma
  v torek, 27. maja 2014
  od 09.00 do 14.15 ure
  v dvorani C v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana
   

  V podjetjih se pogosto srečujemo s problemom absentizma. Pri tem je pomembno, da razumemo, da so prisotni različni razlogi, zakaj pride do krajše ali daljše odsotnosti. V Sloveniji večinoma pod absentizmom razumemo začasno odsotnost od dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov. Širši pogled pojasnjevanja absentizma odpira nove dimenzije kot na primer odsotnost zaradi neprijetnega delovnega okolja ali nezadovoljivih delovnih pogojev ali zaradi sprejetih vedenj in norm glede odsotnosti. V slovenskem okolju pojem prezentizma zelo različno razumljen. Prezentizem je prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni, slabemu počutju, z obolenji, ali drugimi motečimi dejavniki, zaradi katerih zaposlenimi niso 100 % učinkoviti. Podatki Sainsbury Center for Menthal Health za Veliko Britanijo pravijo, da je v letu 2006 prezentizem zaradi psiholoških in zdravstvenih problemov predstavljal 1.5 krat večji strošek kot absentizem in znašal £15.1 milijard na leto, za absentizem pa so letni stroški znašali £8.4 milijard.

  Za vodstvo in strokovne službe pa je v ospredju odločitev, kako se konkretno spopasti s problemom absentizma in prezentizma. Lahko se osredotočamo na absentizem/prezentizem - analizo le tega in aktivnosti/ukrepe v zvezi s tem, kar odraža reaktivni pristop ali pa se osredotočamo na dobro počutje na delovnem mestu in s tem prehajamo v proaktivni pristop, kjer se iščejo možnosti in priložnosti za izboljšave.

  Vodja je tisti, ki hoče pomagati in tudi zahteva sodelovanje v primeru absentizma in prezentizma. On je tisti, ki prepoznava ali gre za individualne težave ali sistemske napake, ki prispevajo k ponavljajočim odsotnostim več zaposlenih.

  Pomembna je reakcija vodje v trenutku, ko pride do odsotnosti. Glede na smernice vodstva in strokovnih služb, ter glede na pravila poročanja v času odsotnosti, sta vodja in zaposleni tista, ki delujeta po dogovorjenih pravih. Protokol, ki ga podjetja postavijo naj bo jasen, kjer so jasno določene tudi odgovornosti tako zaposlenega kot vodje.

  Z rednim izvajanjem pogovorov in spremljanjem dogovorjenega lahko pričakujemo spremembe v želeno smer, ko zaposleni glede na svoje sposobnosti lahko opravljala delo.

  Vsekakor je cilj vseh v podjetju prisotnost zaposlenega na delovnem mestu, da se izkoristijo potenciali zaposlenega in uresničujejo cilji podjetja.
   

  Namen delavnice
  Udeležencem bomo posredovali najsodobnejša vedenja vezano na absentizem in prezentizem, na isti problem z dvema obrazoma. Prikazane bodo dobre prakse v Sloveniji in v tujini. Podane bodo smernice za zmanjšanje absentizma in prezentizma. Podana bo struktura pogovora vodje z zaposlenimi o absentizmu/prezentizmu.
   

  Koristi za udeležence:

  • pridobili bodo znanje o najnovejših spoznanih na področju absentizma in prezentizma
  • spoznali bodo dobre prakse reševanja problematike v Sloveniji in tujini
  • spoznanja na delavnici bodo lahko takoj implementirali v podjetjih
  • odkriti pogovori o absentizmu in prezentizmu bodo pozitivno vplivali na delovno klimo v podjetjih
  • hitrejše reševanje konfliktov
    

  Vsebina:

  • širši model pojasnjevanja absentizma
  • kaj je prezentizem?
  • pristopi za zmanjšanje absentizma/prezentizma
  • dobre prakse v Sloveniji in tujini (še posebej Nizozemska)
  • struktura pogovora o absentizmu/prezentizmu: podana bo natančna struktura pogovora od priprave na pogovor do spremljanja dogovorov
  • vloga vodij in strokovnih služb pri reševanju problematike 

  Predavateljica: Alenka Planinc, direktorica plAnincA d.o.o.,
  ima dolgoletne izkušnje pri vodenju timov v mednarodnih in slovenskih podjetjih na področjih raziskovanja trga, razvoja informacijske tehnologije za prodajo, marketing, finance in organizacije in vodenje projektov. Zaključila je šolanje po programu NLP coach Mednarodne federacije za coaching (International Coach Federation - ICF, ZDA) in ima mednarodni certifikat CPF - Certified Professional Facilitator pri IAF. Zadnja leta s svojim znanjem prispeva tudi k uveljavljanju dobrih praks s področja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu (absentizem, prezentizem, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, fluktuacija, stres, izgorelost).  


  Trajanje:
  6 šolskih ur

  Kotizacija: delavnica je brezplačna

  Informacije:
  Zbornica računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 23.5.2014:

    

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na delavnici priznata 2 točki.


  Delavnica se izvaja v okviru projekta Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi