Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Problematika REK obrazcev

  Zbornica računovodskih servisov je na Ministrstvo za finance novembra 2013 in ponovno februarja 2014 naslovila dopis, v katerem je izpostavila problematiko glede poročanja o dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (izplačani dohodki, povezani s službenimi potmi), kot urgentno pa izpostavila predpisane roke glede poročanja, saj je določba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu o rokih za poročanje težko izvedljiva oz. v računovodskih servisih neizvedljiva.

  MF in DURS sta problematiko preučila in posledično je bil 13.3.2014 objavljen Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki je v javni obravnavi do 19.3.2014.

  MF in DURS sta sprejela predlog ZRS, da se zadnji stavek tretjega odstavka točke 1.1.1. Priloge 1 Pravilnika popravi tako, da se glasi: O teh dohodkih, se poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili izplačani.

  Nova določba pravilnika naj bi začela veljati 1.4.2014.
   

  Preberite še: Odgovor MF na pobudo ZRS za spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu – sprememba nekaterih rokov poročanja, 6.3.2014


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi