Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Rok za oddajo davčnih obračunov se podaljša do 10.4.2014

  Zbornica računovodskih servisov je 6.2.2014 na DURS poslala poziv za prestavitev vseh rokov za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil, ki so jih dolžni davčni zavezanci predložiti DURS, do konca marca 2014 za 10 dni.

  Poziv za prestavitev roka za oddajo davčnih obračunov za leto 2013 za mikro, mala in srednja podjetja, ki so imela vsaj nekaj dni izpad elektrike in interneta, je 13.2.2014 poslala tudi Obrtna zbornica Slovenije.

  DURS je na pobudo naše in obrtne zbornice odgovoril pritrdilno. Rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti se podaljša za 10 dni, torej do 10. aprila 2014. Davčni zavezanci morajo v tem primeru oddati davčni obračun v elektronski obliki in označiti vrsto dokumenta B (da gre za oddajo po roku, v prilogi se navede dneve brez interneta in elektrike). Rok za plačilo obveznosti po davčnem obračunu sicer ostane enak in morajo davčni zavezanci obveznost plačati do 30. 4. 2014.

  Fotogalerija

   

  Arhivi