Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2013 (december 2013 - januar 2014)

    Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju
  z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS
  tudi letos za svoje člane

  organizira seminar
  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2013


  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Pretežni del časa bomo namenili podrobnemu pregledu najpomembnejših pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter izpostavili pomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo pa bomo na kratko osvežili tudi izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki jih je za leto 2013 prinesla novela ZDDPO-2J in se nanašajo na obravnavo obresti za posojila, prejeta s strani lastnikov in drugih povezanih oseb. Opozorili bomo na nekatere predvidene spremembe, ki so bile sprejete že v letu 2012 in veljajo od leta 2013 dalje ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Pregledali bomo tudi novosti, povezane z davčnim obračunom za t.i. normirance, tako pravne kot tudi fizične osebe.

  Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.


  Vsebina:

  1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

  2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

  • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah in novosti v 2013 za normirance
  • Opredelitev davčne osnove
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
  • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
  • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
  • Davčne olajšave za leto 2013
  • Stopnja davka od leta 2013 dalje
  • Priglasitev normiranih stroškov za leto 2014

  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
  • Davčni obračun za normirance in priglasitev za leto 2014


  Strokovna izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


  Trajanje:

  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)
  * V Murski Soboti in Dravogradu izjemoma 10.00 - 14.30, v Novem mestu 12.00 - 16.30.


  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do 14 dni pred seminarjem, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
   

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

   
  Spored seminarjev:


  Informacije:

  Strokovna služba ZRS
  Telefon: 01/5898 316
  E-pošta: zrs@gzs.si


  Že izvedeni seminarji:

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi