Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Računovodenje za kmetijsko dejavnost, Ljubljana, 19.12.2013

    Zbornica računovodskih servisov
  organizira seminar
  Računovodenje za kmetijsko dejavnost
  v četrtek, 19.12.2013, od 9.00 do 13.30 ure
  v dvorani C v 1. nadstropju GZS
  Dimičeva 13, Ljubljana 

  Kmečka gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v dveh zaporednih davčnih letih presežejo prag 7.500 evrov dohodka bodo morala od 1. januarja 2014 voditi računovodske evidence, zato vas vabimo na aktualen seminar na temo računovodenja v kmetijski dejavnosti.

  Namen:

  Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo je sprejel strokovno razlago povezano z izdelavo sestavitve začetne bilance stanja kmečkih gospodinjstev, ki bodo začela voditi poslovne knjige. Ker sestavitev začetne bilance stanja kmečkih gospodinjstev prinaša kar nekaj izzivov, ter ima bistven vpliv tudi na nadaljnjo obdavčitev, smo ji namenili prvi del izobraževanja.

  Na seminarju bomo tako predstavili strokovno razlago, ki se ukvarja predvsem s posebnostmi, ki se nanašajo na sestavitev začetne bilance stanja za kmečka gospodinjstva, hkrati pa opozorili tudi na druge pomembne sestavine začetne bilance stanja, ki v strokovni razlagi niso posebej opredeljene.

  V drugem delu seminarja bomo predstavili nekaj tipičnih dogodkov v kmetijski dejavnosti, povezanih zlasti s SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, SRS 4 – Zaloge, SRS 10 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter SRS 18 - Prihodki v povezavi z MRS 41 - Kmetijstvo. Gre za opredelitev poslovnih dogodkov, ki so povezani z računovodenjem bioloških sredstev, vključno z njihovo predelavo (kjer pride v poštev), bodisi v funkciji opredmetenih osnovnih sredstev (nasadi, osnovna čreda), bodisi zaloge. Dotaknili se bomo tudi računovodenja subvencij, ki so pogosta in bistvena sestavina poslovanja v kmetijski dejavnosti.

  Ob zaključku bomo opozorili še na nekatere vidike obdavčitve kmečkega gospodinjstva.

  Seminar bo potekal interaktivno, zato vljudno vabljeni k vnaprejšnjim vprašanjem.

  Vsebina:

  • Sestavitev začetne bilance kmečkega gospodinjstva, 9:00 – 11:00
  • Odmor, 11:00 – 11:15
  • Predstavitev posebnosti računovodenja v kmetijski dejavnosti, 11:15 – 13:15
  • Odgovori na vprašanja udeležencev, povezani z vsebino seminarja, 13:15 – 13:30


  Trajanje:
  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

  Strokovna izvajalca:

  • Marija Tomc Muc
   Marija je direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o., predsednica odbora sekcije računovodij in preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter članica izvršilnega odbora SRS pri GZDBK. Je aktivni in preizkušeni računovodja ter davčnik. Predava na različnih seminarjih, posvetih in delavnicah.
  • Mihael Kranjc, mag. posl. ved
   Mihael je soustanovitelj in direktor računovodskega servisa Saša d. o. o. iz Ljubljane. Je član odbora preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je pridobil tudi naziv preizkušeni davčnik. Je stalni sodni izvedenec ekonomske stroke za področje davkov in računovodstva. Večkrat predava pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer redno organizira in vodi strokovna srečanja preizkušenih računovodij, računovodij in preizkušenih davčnikov.

  Ker oba predavatelja poleg odlične teoretične podlage svoje znanje uporabljata tudi pri vsakdanjem delu v računovodskem servisu, lahko pričakujemo, da bosta poleg teoretičnih podlag podala tudi uporabne in praktične nasvete, da se boste lažje spoprijeli z razmeroma zahtevno računovodsko obravnavo kmetijske dejavnosti.
   

  Kotizacija:

  • člani GZS: 115,00 € + DDV (zgodnja prijava 86,25 € + DDV)
  • ostali: 162,00 € + DDV (zgodnja prijava 121,50 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 4.12.2013, ko se prizna 25 % popust za zgodnjo prijavo.


  Prijave in odjave:

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:
   • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17.12.2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


  Informacije:

  Strokovna služba ZRS
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi