Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2013, Ljubljana, 16.12.2013

    Zbornica računovodskih servisov
  organizira seminar
  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2013
  v ponedeljek, 16.12.2013, od 9.00 do 13.30 ure
  v dvorani C v 1. nadstropju GZS
  Dimičeva 13, Ljubljana
   

  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Pretežni del časa bomo namenili podrobnemu pregledu najpomembnejših pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter izpostavili pomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju pa bomo na kratko osvežili tudi izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki jih je za leto 2013 prinesla novela ZDDPO-2J in se nanašajo na obravnavo obresti za posojila, prejeta s strani lastnikov in drugih povezanih oseb. Opozorili bomo na nekatere predvidene spremembe, ki so bile sprejete že v letu 2012 in veljajo od leta 2013 dalje ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Pregledali bomo tudi novosti, povezane z davčnim obračunom za t.i. normirance, tako pravne kot tudi fizične osebe.

  Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS..
   

  Vsebina:

  1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

  2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

  • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah in novosti v 2013 za normirance
  • Opredelitev davčne osnove
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
  • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
  • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
  • Davčne olajšave za leto 2013
  • Stopnja davka od leta 2013 dalje
  • Priglasitev normiranih stroškov za leto 2014
    

  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
  • Davčni obračun za normirance in priglasitev za leto 2014


  Trajanje:
  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

  Strokovna izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 2.12.2.2013, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.


  Prijave in odjave:

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:
   • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 12.12.2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


  Informacije:

  Strokovna služba ZRS
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si

  Naslednja ponovitev seminarja bo v Ljubljani potekala v sredo, 15.1.2014.

   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi