Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Prikaz panoge za leto 2012

  Razvoj panoge

  Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

  Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene.

  Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


  V številkah

  Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2012)

  poslovni subjekti

  število

  prihodki v EUR

  št. zaposlenih

  družbe 2.050 241.526.326 3.840,13
  mali samostojni podjetniki 2.466 72.702.091 683,57
  zadruge 4 503.752 11,00
  skupaj 4.516 314.228.417 4.523,70

  Vir: AJPES
   

  Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2012)

   

  družbe

  mali samostojni podjetniki

  zadruge

   

  v EUR

  indeks

  12/11

  v EUR

  indeks
  12/11

  v EUR

  indeks
  12/11

  Prihodki

   241.526.326 90,9 72.702.091  104,5 503.752  99,5 

  Čisti prihodki od prodaje

  231.564.910  90,5   71.807.547  104,8  478.392  96,1

  Finančni prihodki

   5.260.832  110,7  74.302  228,3 8.204  117,3 

  Drugi prihodki

   1.845.046 112,1 439.291   72,2 3.992   233

  Odhodki

  220.148.649   89,6  58.219.192  105,5  511.079 100,7 

  Poslovni odhodki

  213.330.451  89,3  57.600.727  105,6  510.763   100,8

  Finančni odhodki

  6.112.878 100,3  491.029 98,7  141  30,4 

  Drugi odhodki

  705.320 96,5 127.436   100,6  175  291,7

  Celotni dobiček / izguba

  21.421.206 107,4 --- --- -7.327 784,5

  Davek iz dobička

  3.807.873 86,9 --- --- 392 93,3

  Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


  Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2012)

    družbe mali samostojni podjetniki zadruge
    v EUR indeks 12/11 v EUR indeks
  12/11
  v EUR indeks 12/11
  Stopnja samofinanciranja 42,7 105,4 --- --- 55,1 103,7
  Celotna gospodarnost 1,1 101,4 1,249 99 0,99 98,7
  Dobičkovnost prodaje 0,1 113,6 0,207 96,5 0 4,8
  Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 33.293 100,7 52.294 102,4 26.364 93,7

  Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS

  Fotogalerija

   

  Arhivi