Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Program predstavitev nove zakonske ureditve in spletne aplikacije za poročanje o kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 87/2011) in Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 68/2012) določata nove zavezance za pošiljanje podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju ETN), ki jo vodi Geodetska uprava RS.

  Podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami morajo po novem, poleg Davčne uprave RS, ki pošilja podatke o poslih od katerih se odmerja davek na promet nepremičnin (v nadaljevanju DPN), dolžni pošiljati v ETN tudi prodajalci iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV), oziroma lizingodajalci iz pogodb za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV.

  Podatke o sklenjenih najemnih poslih s stavbami in deli stavb morajo v ETN pošiljati najemodajalci, ki so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem (fizične osebe in pravne osebe zasebnega in javnega prava), najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije in upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

  Obveznost pošiljanja podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih nastopi v enem mesecu od začetka uporabe prilagojene ETN. Datum začetka uporabe prilagojene ETN ugotovi minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS. Predvideni datum začetka uporabe prilagojene ETN je 1. julij 2013.

  Spletno aplikacijo za pošiljanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih poslih, za katere je bil obračunan DDV in najemnih poslih z nepremičninami, zagotavlja Geodetska uprava RS.

  Geodetska uprava bo izvedla predstavitve nove ureditve poročanja v ETN in spletne aplikacije za poročanje, za potencialne poročevalce, ki so predhodno sporočili svoj interes.

   

  Predstavitve bodo potekale v veliki sejni dvorani na Zemljemerski ulici 12 v Ljubljani, po sledečem programu: 

    Datum

     Čas

    Ciljna skupina

    torek, 18. junij 2013

    10.00 - 12.00

    lizing hiše

    torek, 18. junij 2013

    13.00 - 15.00

    veliki najemodajalci in investitorji

    sreda, 19. junij 2013

    10.00 - 12.00

    občine in stanovanjski skladi

    sreda, 19. junij 2013

    13.00 - 15.00

    veliki najemodajalci in investitorji

   

  Prijave sprejemamo do ponedeljak, 17.6.2013:
  - e-prijavnica v nadaljevanju
  - e-pošta: zrs@gzs.si

   

  Priloga 1: Obvestilo Geodetska uprava RS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin

  Priloga 2: Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov

  Priloga 3: Obrazložitev ETN NPB1

   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi