Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Vprašanja in odgovori s predstavitve Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave

  V Uradnem listu RS št. 35/2013, z dne 26.4.2013 je objavljen pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. V njem so podrobneje predpisane zahteve za računalniške programe in elektronske naprave za izvajanje osmega in devetega odstavka 38. člena ZdavP-2. Pravilnik prične veljati 1.7.2013. Pravilnik je že bil usklajen z naslovnimi združenji predno ga je minister za finance sprejel.

  Generalni davčni urad je organiziral predstavitev za člane ZRS v torek, 28.5.2013 na sedežu GDU, Ljubljana.

  Predstavili so bile tehnične zahteve pravilnika in glede le-teh ste imeli udeleženci možnost razčistit morebitne nejasnosti. Udeležencem so bile predstavljene tudi sankcijske določbe.

  Na spletni strani DURS bodo objavljena vprašanja in odgovori s predstavitve Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave v ponedeljek, 3.6.2013. Odgovore na spletni strani bodo v primeru novih prejetih vprašanj sproti dopolnjevali.

  Fotogalerija

   

  Arhivi