Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Predstavitev Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov za izvajanje 38. člena ZDavP-2, GDU Ljubljana, 28.5.2013

  V Uradnem listu RS št. 35/2013, z dne 26.4.2013 je objavljen pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. V njem so podrobneje predpisane zahteve za računalniške programe in elektronske naprave za izvajanje osmega in devetega odstavka 38. člena ZdavP-2. Pravilnik prične veljati 1.7.2013. Pravilnik je že bil usklajen z naslovnimi združenji predno ga je minister za finance sprejel.

  Generalni davčni urad bo organizira predstavitev za člane ZRS v torek, 28.5.2013 od 13. do 15. ure na sedežu GDU, Šmartinska 55, Ljubljana, v predavalnici v pritličju.
  Parkirati je mogoče v parkirni hiši z vhodom z Davčne ulice.

  Predstavili bodo tehnične zahteve pravilnika in glede le-teh boste udeleženci imeli možnost razčistit morebitne nejasnosti. Udeležencem bodo predstavili tudi sankcijske določbe. Veseli bodo, če boste udeleženci izrazili svoja mnenja tudi o tem, ali lahko v okviru svojih združenj pripomorete k temu, da se izboljša davčna disciplina pri poslovanju z gotovino in obenem zmanjša nelojalna konkurenca poslovnih subjektov, ki dosegajo boljši položaj na trgu zaradi izmikanja davčnim obveznostim.


  Trajanje:
  13.00 - 15.00 
   

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do 27.5.2013:

  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Fotogalerija

   

  Arhivi