Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Pojasnilo DURS: Vprašanje ZRS glede uveljavljanja olajšave za tovorna motorna vozila

  Od članov ZRS smo prejeli vprašanje glede uveljavljanja olajšave za tovorna motorna vozila, za katera smo menili, da so sistemske narave, zato smo jih posredovali naprej na DURS.

  55. a člen ZDDPO-2 v kombinaciji s prehodnimi določbami določa, da se kot olajšava za investiranje (za leti 2012 in 2013) šteje tudi nakup tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V. V zvezi s tem se namreč zastavlja vprašanje, ali so kot olajšava mišljena le za težka motorna vozila, za katera se uporablja oznaka z rimsko številko (torej EURO V), ali velja tudi za lahka tovorna vozila, za katera se praviloma uporabljajo oznake z arabskimi številkami (torej EURO 5). Glede na priloženo pojasnilo Ministrstva za promet se v praksi uporabljata obe oznaki za obe vrsti tovornih vozil. Želeli smo pojasnilo, ali sta tako oznaki EURO V kot tudi EURO 5 ustrezni oziroma ali velja olajšava tako za težka kot tudi za lahka motorna vozila z motorjem, ki ustreza emisijskim zahtevam z navedenima oznakama.

  Povezava do Priloga 1: Preglednica o razvrščanju lahkih in težkih vozil v posamezne emisijske razrede, 05.10.2009.

  Odgovor DURS se nahaja v priponki.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi