Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012 (december 2012 - februar 2013)

    Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju
  z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS
  tudi letos za svoje člane

  organizira seminar
  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012


  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2012, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2013 ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.


  Vsebina:

  1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

  • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
  • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS
  • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
  • Priloge k izkazom
  • Javna objava letnih poročil

  2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

  • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
  • Opredelitev davčne osnove
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
  • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
  • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
  • Davčne olajšave za leto 2012, s poudarkom na spremembah pri uveljavljanju davčnih olajšav (oprema, R&R)
  • Spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev

  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
  • Spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev
    

  Strokovna izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


  Trajanje:

  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)
  * V Murski Soboti in Dravogradu izjemoma 10.00 - 14.30


  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
  • ostali: 150,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
   


  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

   

  Spored seminarjev:

  Fotogalerija

   

  Arhivi