Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Program dela ZRS za leto 2013

  Zaradi izpolnjevanja ciljev članstva Zbornica računovodskih servisov za svoje člane opravlja dejavnosti in naloge zlasti na naslednjih področjih:

  • zastopanje interesov članov na področju dejavnosti računovodskih servisov in pri oblikovanju področne zakonodaje;
  • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja;
  • članstvo v mednarodnih panožnih združenjih na področju računovodskih servisov;
  • promocija dejavnosti, ZRS in članov ZRS;
  • uresničevanje ostalih interesov članov ZRS.

  Podrobneje se naloge opredelijo v letnem programu dela ZRS, ki ga potrdi Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov.

  Za  uresničevanje programa dela ZRS je zadolžena strokovna služba ZRS v sodelovanju z vodji posameznih projektov ter drugimi zunanjimi sodelavci. 

  Besedilo Program dela ZRS za leto 2013 je omogočeno le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.
   

  Fotogalerija

   

  Arhivi