Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Še nekaj prostih mest za seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012, Ljubljana, 15.01.2013

    Zbornica računovodskih servisov
  organizira seminar
  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2012
  v torek, 15.01.2013, od 9.00 do 13.30 ure
  v dvorani A v 1. nadstropju GZS
  Dimičeva 13, Ljubljana
   

  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčni obračun za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2012, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2013 ter vsebinsko pregledali (nove) obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.


  Vsebina:

  1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

  • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
  • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS
  • Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
  • Priloge k izkazom
  • Javna objava letnih poročil

  2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

  • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah
  • Opredelitev davčne osnove
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
  • Rezervacije, prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
  • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
  • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani
  • Davčne olajšave za leto 2012, s poudarkom na spremembah pri uveljavljanju davčnih olajšav (oprema, R&R)
  • Spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev

  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike

  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
  • Spremembe glede "pavšalne" obdavčitve in morebitna priglasitev
    

  Trajanje:
  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

  Strokovna izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
  • ostali: 150,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predračun.
   

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:
   • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11.1.2013. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi