Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Vabljeni na 2. Konferenco o notranjem poročanju

   

  Obrazložitev vsebine 2. Konference o notranjem poročanju – KNP

  Na prvi konferenci notranjega poročanja 30. 11. 2011 so bile obravnavane strokovne podlage splošnih načel notranjega poročanja, kar pomeni osnovo za izdelavo prvega dela Kodeksa načel notranjega poročanja – KNNP. Drugi del KNNP je namenjen načelom notranjega poročanja po posameznih področjih poslovanja in po uporabnikih, ki bodo pomenila njegov osrednji del, ki je že bolj aplikativen od prvega dela, ki predstavlja sistemski okvir notranjega poročanja.

  Teme druge konference so zato zasnovane na trirazsežnostnem prikazu področij notranjega poročanja, ki ga ponazarja naslednja slika (Bergant Ž.: Organiziranje računovodstva v povezavi s finančno funkcijo. 2010, str. 449):

   

  Slika kaže 28 področjih (7 x 2 x 2) notranjega poročanja ki jih prikazujejo posamezni predali v kvadru. Na ta način je zagotovljen celoviti pristop, ki zajema relevantna področja notranjega poročanja.

  Teme druge konference pokrivajo posamezne predale na sliki 1. Število tem je manjše, ker bo vsaka obravnavala obračunske in predračunske informacije, dodatne teme pa so predvidene zaradi posameznih poudarkov ali širine "predala":

  1. Poslovne dosežke na ravni združbe pokrivajo tri teme:

  • Načela notranjega poročanja za profitne organizacije,
  • Načela notranjega poročanja za neprofitne organizacije,
  • Načela notranjega poročanja v zvezi s trajnostnim razvojem;

  2. Vidik uporabnikov informacij je zahteval tri teme:

  • Načela notranjega poročanja za zaposlene,
  • Načela notranjega poročanja za upravljalce,
  • Načela notranjega poročanja za nadzorne organe;

  3. Zaradi posebnosti, ki izhajajo iz velikosti združbe, je dodana tema Načela notranjega poročanja za mala podjetja.

  4. Zaradi posebnosti zajemanja in obravnave podatkov je dodana tema Računovodsko obravnavanje nevidnih sredstev podjetja.


  Organizatorji druge konference ocenjujemo, da so na ta način zajeta vsa relevantna področja notranjega poročanja, kar omogoča konsistenten pristop k oblikovanju načel notranjega poročanja.

  Obenem smo prepričani, da je vsebina konference zanimiva tako za oblikovalce in posredovalce informacij, kot tudi za uporabnike informacij v različnih organizacijah. Oboji so vabljeni predvsem k razpravi, zato bodo udeleženci konference dobili gradivo (zbornik referatov) vnaprej.

  Vabljeni, da se nam pridružite na 2. konferenci!

  Vsi, ki se boste prijavili do 4. novembra, prejemete zbornik referatov vnaprej! POHITITE!

  www.poslovodno-racunovodstvo.si

   

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi