Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Prijava na priprave za izpit in pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa

  Izvajalec: Zbornica računovodskih servisov
  Začetek: 19. novembra 2012
  Zaključek: 7. junija 2013
  Kdaj: dvakrat tedensko, od 16.00 do 19.30, skupaj 104 pedagoške ure
  Kje: Poslovna stavba GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

  Na pripravah boste dobili poglobljena znanja s področja računovodenja in davkov, organizacije in vodenja računovodskega servisa ter znanja za uspešno komuniciranje z vašimi strankami. Poleg pridobitve strokovnega znanja boste imeli skozi predavanja tudi možnosti mreženja in vzpostavitev stikov z drugimi udeleženci, s katerimi boste v prihodnje lahko tesneje sodelovali.

  Udeleženci boste po pripravah opravljali izpit in pridobili naziv strokovni vodja računovodskega servisa.

  Roki za opravljanje strokovnega izpita bodo za udeležence priprav potekali v dveh delih:
  - 1. del izpita: 15. 2. 2013
  - 2. del izpita: 19. 6. 2013

  Uspešno opravljen izpit vsaj enega zaposlenega v računovodskem servisu je eden izmed osnovnih pogojev, ki ga mora izpolnjevati računovodski servis kot član Zbornice računovodskih servisov, da se vpiše v Katalog računovodskih servisov.


  PROGRAM PRIPRAV NA IZPIT in PREDAVATELJI:

  1. del priprav

   1. Davki in druge dajatve, 40 ur, 5 tednov, 19. 11. 2012 – 20. 12. 2012 - urnik
  • Davki v Sloveniji
  • Neposredni davki
  • Posredni davki
  • Obdavčitev premoženja, dediščin in daril
  • Davčni postopek in davčna služba

  Predavatelja:

  mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec pri družbi Abeceda Svetovanje d.o.o., direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo pri VŠR ter višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo. Svetuje na področju vseh vrst podjetniških obdavčitev (DDV, davek od dohodkov, dohodnina).

  mag. Ivan Simič je davčni svetovalec v družbi Simič & partnerji d.o.o. Skoraj petindvajset let se ukvarja z davki in z vsem, kar je povezano z njimi. Sodeloval je v več kot 600 davčnih postopkih.

   2. Organiziranje in vodenje računovodskega servisa, 4 ure, 1 dan, 3. 1. 2012 – 11. 1. 2013

  Organizacija storitev

  • Organizacija zmožnosti
  • Odnos do naročnika

  Predavatelja:

  Tomaž Glažar je ustanovitelj in lastnik podjetja Sotočje d.o.o., podjetja za računovodsko svetovanje in izobraževanje. Poleg tega veliko predava in piše strokovne članke.

  Neven Škrokov že več kot 15 let vodi družbo BE.EF.ES., biro za finančne storitve, d.o.o. Od leta 2007 dalje je član Upravnega odbora ZRS.

  1. del izpita: 15. 2. 2013

  2. del priprav

  3. Pravni vidiki gospodarskega in finančnega poslovanja, 20 ur, 2,5 tedna, 8. 4. 2013 – 26. 4. 2013
  • Temelji prava EU
  • Obligacijska razmerja
  • Finančno poslovanje
  • Pravna ureditev gospodarskih in drugih pravnih subjektov
  • Delovno pravo

  Predavateljice:

  Dida Volk na prvostopenjskem sodišču skoraj dve desetletji opravlja sodniško funkcijo. Trenutno je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov, stečajne zadeve in prisilne poravnave.

  Alenka Maher več kot 14 let vodi družbo Kadrovski inženiring, KI d.o.o., in pri kadrovskem menedžmentu svetuje več kot 100 manjšim podjetjem.

  4. Računovodstvo in računovodski predpisi, 40 ur, 5 tednov, 6. 5. 2013 – 7. 6. 2013

  • Računovodski predpisi
  • Računovodski izkazi in njihova analiza
  • Poslovodno računovodstvo in matematika v računovodstvu

  Predavatelja:

  red. prof. dr. Marko Hočevar je zaposlen na ekonomski fakulteti v Ljubljani na katedri za računovodstvo in revizijo.

  dr. Živko Bergant je pooblaščeni revizor, certificirani poslovodni računovodja in docent na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani. Sodeluje na Inštitutu za poslovodno računovodstvo pri VŠR.

  2. del izpita: 19. 6. 2013

  Z opravljenim izpitom boste pridobili naziv 'strokovni vodja računovodskega servisa'.


  KOTIZACIJA ZA PRIPRAVE NA IZPIT:

  • člani ZRS: 950,00 EUR (+ 20 % DDV).
   V primeru obročnega plačila znaša cena 1.045,00 EUR (+ 20 % DDV),
   in sicer prvi obrok v višini 445,00 EUR (+ 20 % DDV) pred začetkom priprav in pet zaporednih mesečnih obrokov po 120,00 EUR (+ 20 % DDV). Cena vključuje tudi gradivo za udeležence.
  • nečlani: 1.500,00 EUR (+ 20 % DDV).

  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili račun.


  PRIJAVE

  Prijave sprejemamo s prijavnico v priponki:

  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  

  Prijave sprejemamo do 14. 11. 2012 oziroma do zasedbe mest.


  Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati enega od pogojev:

  • zaključena višješolska izobrazba in potrdilo o najmanj 10 let delovnih izkušenj kot vodja računovodskega servisa ali najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja strokovnih nalog v računovodskem servisu.
  • zaključena visokošolska izobrazba in potrdilo o najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali pet leti delovnih izkušenj na področju računovodstva

  Cena izpita znaša 195,00 EUR (+ 20 % DDV).


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi