Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Sestanek DURS in članov ZRS na temo poenostavljene e-knjigovodske kartice davčnih zavezancev, 09.07.2012

  Spoštovane članice in člani!

  Z veseljem vas obveščamo, da so naše aktivnosti, ki so potekale od začetka leta in naša zaostrovanja v medijih pripomogla, da smo z Davčnim uradov RS nadaljevali dialog glede problematike e-kartic davčnih zavezancev.

  V ponedeljek 9.7.2012 je bil na pobudo ZRS izveden prvi sestanek članov ZRS s predstavniki DURS na temo e-kartic davčnih zavezancev po poenostavitvi e-kartice 19.6.2012. Zahvaljujemo se vsem članom, ki so se odzvali vabilu na sestanek. Vaša številčna prisotnost na sestanku je znova dokazala, da je problematika zelo akutna.

  Prisotni člani zbornice so lahko na sestanku povedali, s kakšnimi težavami se srečujejo. Vodstvo ZRS je dodatno izpostavilo, da se člani ZRS zaradi nedelovanja sistema srečujejo z nezadovoljstvom strank in večjo porabo ur dela za razčiščevanje e-kartic, ki jim ne morejo zaračunati ne strankam ne DURS.

  Predstavniki DURS so opozorili, da:

  • se zavedajo, da so kontrolorji DURS obremenjeni, ker vsak pokriva od 500 do 600 zavezancev,
  • v primeru, ko davčni zavezanci ne vzpostavijo telefonskega kontakta, jih DURS prosi, da nerazčiščena stanja pošljejo po elektronski poti,
  • avtomatskih pobotov ne izvajajo več,
  • je pomembno nakazila izvesti do 14. ure, drugače ima nakazilo valuto naslednjega dne in prihaja do obračuna zamudnih obresti,
  • ko zavezanec prejme obvestilo o stanju dolga, je pomembno, da je nakazilo enako znesku dolga na obvestilu. Ne dodajajte zraven še rednih obveznosti!
  • do zneska 10 € ne vodijo postopka izvršbe.

  Na sestanku so člani ZRS med ostalimi temami izpostavili tudi problematiko pooblastil za delo na edavkih.

  Vprašanje:

  Ali bo računovodskim servisom, ki so oddali pooblastilo pred leti, ko obrazec še ni vseboval polja za vse nove obrazce in nove skupine v sistemu e-davki, zdaj omogočen dostop so novih obrazcev s starim pooblastilom?

  Pojasnilo DURS zakaj predlog zavezancev, da pooblaščenec, ki že ima pravico za pregledovanje eKartice, nima avtomatično še pravice za oddajo obrazca OT– eKartica(Obveznosti/terjatve) in obrazca PO – eKartica(Plačila in zamudne obresti)

  Splošno o pooblastilih v sistemu eDavki: Pooblastilo je formalno veljavno, če davčni zavezanec podpiše pooblastilo, kdo lahko v njegovem imenu izvaja delo z določenim dokumentom ali določeno skupino obrazcev (pooblastilo se izda za vnos ali vložitev ali pregled vloženih dokumentov). Z izpolnitvijo posameznih polj na obrazcu za dodelitev in preklic pooblastil, pooblastitelj določi obseg in trajanje pooblastila. Pooblastilo je možno dodeliti na nivoju posameznega obrazca ali skupine obrazcev (splošnega pooblastila ni). Pooblastilo velja v časovnem obdobju, ki ga pooblastitelj navede, ali do preklica. Zaradi sprememb davčne zakonodaje in nadgradenj sistema eDavki, se v sistem eDavki dodajajo novi obrazci k že obstoječim skupinam dokumentov, lahko pa se doda tudi povsem nova skupina dokumentov. Zaradi tega je možno dodeliti pooblastila za vnos, vložitev in pregled vloženih dokumentov, ki na dan dodelitve pooblastila še niso objavljeni in na voljo v sistemu eDavki (novi obrazci in nove skupine). S tem se pooblastitelj izognete ponovni komunikaciji z davčnim organom glede podelitve pooblastil.

  Po zagotovilu predstavnikov DURS bodo aktualne težave, na katere smo jih opozorili na sestanku, poskušali rešiti do septembra 2012.

  V tem trenutku problematike s strani ZRS ne bomo medijsko zaostrovali, ker želimo preko dialoga z DURS poiskati rešitev za e-kartice, ki bo sprejemljiva tudi za vas, naše člane. V primeru, da dialog ne bo potekal v smeri iskanja konkretnih rešitev, bomo problematiko zopet izpostavili v medijih.

  Ker se zavedamo, da je tematika zelo akutna se bomo dogovorili z DURS za organizacijo dvo-mesečnih delovnih sestankov s člani ZRS. Namen sestankov bo iskanje konkretnih rešitev za težave s katerimi se srečujete pri delu s sistemom. Ker želimo, da bodo sestanki učinkoviti, bomo pred sestanki skupaj z vami pripravili najbolj pereče probleme za določeno obdobje. O nadaljnjih sestankih vas bomo obvestili.

  V priloženem dokumentu boste našli predstavitev iz sestanka, ki jo je pripravil DURS.

  Hvala za vašo podporo!

  Lep pozdrav,
  Zbornica računovodskih servisov


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi