Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Problematika zavarovanja družbenikov/direktorjev enoosebnih družb

  Že preteklo jesen smo na našem 13. kongresu kot eno najaktualnejših tem izpostavili problematiko obračunavanja prispevkov za socialno varnost direktorjev (poslovodij), ki so hkrati edini lastniki družb, v katerih so direktorji. Po opravljenih posvetih za člane konec leta 2011 smo na ZRS ugotovili, da je problem večplasten in predvsem, da neustrezen pristop oziroma nereševanje tega problema na nivoju države povzroča podjetnikom hude težave, ponekod pa tudi precejšnjo gospodarsko škodo.

  Temeljni problem, tj. »odvzem« pravice do zaposlitve oziroma izplačila plače direktorjem, ki so hkrati edini lastniki svojih družb smo izpostavili kot resen in pereč ter z njim pisno seznanili ministra za delo, družino in socialne zadeve, ministra za finance, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter koalicijske poslance v Državnem zboru.

  Menimo, da je v zvezi s tem potrebno podrobneje proučiti možnost za hitro spremembo Zakona o delovnih razmerjih, saj ključni problem izhaja iz opredelitve delovnega razmerja v tem zakonu.

  V aprilu smo navedeno problematiko osebno predstavili poslancem SDS v Državnem zboru, v začetku maja pa smo imeli uspešen sestanek tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Vsi udeleženci sestankov so se strinjali, da gre za pereč problem, k rešitvi katerega je potrebno pristopiti z vso resnostjo in skrbnostjo.

  Na podlagi uspešnih razgovorov pričakujemo, da se bo v kratkem oblikovala ustrezna sprememba Zakona o delovnih razmerjih, ki bo edinim družbenikom osebnih družb, ki so hkrati tudi direktorji teh družb, ponovno omogočila sklepanje pogodbe o delovnem razmerju ter jim tako omogočila status, ki jim je bil z izvajanjem obstoječe zakonodaje v letu 2011 oz s 1.1.2012 odvzet.

  O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

  Fotogalerija

   

  Arhivi