Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poročilo o zavarovalnem programu ZRS za leto 2011

  ZRS je v sodelovanju s KRIK Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane GZS-ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja inpremoženjskih interesov članov GZS - Zbornice računovodskih servisov z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico Maribor d.d. S to pogodbo je prvič do sedaj jasno in pregledno določen zavarovalni program, ki je usklajen s potrebami članov GZS-ZRS.

  Na dan 31.12.2011 Zavarovalnica Maribor d.d. in Zavarovalnica Triglav d.d. ne beležita nobene škode oz. zavarovalnega primera.

  Po končanem drugem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti bo Zavarovalnica Maribor d.d. zavarovanim članom do 15.03.2012 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat). Zavarovalno leto je namreč minilo brez prijavljenih škod.

  Podobno bi veljalo za člane zavarovane pri Zavarovalnici Triglav, vendar (še) ni dosežen pogoj vključenosti vsaj 25 % članov ZRS v zavarovanje.

  Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa v letošnjem letu obe zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni popust na zavarovalno premijo.

  Glede na to, da so pri zavarovanju splošne odgovornosti in predvsem pri zavarovanju poklicne odgovornosti dosežne bistvene ugodnosti (npr. kršitve izpolnitvenih rokov, plačila kazni, določila malomarnosti, sistema bonus/malus, itd.) oz. omejitve določil glede izključitev, ki so navedene v posameznih členih zavarovalnih pogojev zavarovalnic, vam predlagamo da si ponovno ogledate ponudbo ZRS. 

  Na spletnih straneh članov ZRS je na voljo vsa dokumentacija (krovni pogodbi in priloge ter pogoji) in spletni obrazec izbire zavarovalnega programa za posameznega člana GZS-ZRS, kjer si lahko pripravijo informativne izračune za posamezna zavarovanja (ob izbiri zavarovalnice, vrste zavarovanj,zavarovalnih vsot ipd.). 
   

  Za dodatne informacije v zvezi s predmetno ponudbo kontaktirajte:
  KRIK Zavarovalna posredniška družba d.o.o.
  Tel.: 01/5651-410  
  e-naslov: zrs@krik.si 

  Fotogalerija

   

  Arhivi