Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Posvet Organiziranje računovodstva – vidik računovodskega servisa kot zunanjega izvajalca, Ljubljana, 24.04.2012

   Zbornica računovodskih servisov
  za člane ZRS organizira
  brezplačen posvet

  Organiziranje računovodstva – vidik računovodskega servisa kot zunanjega izvajalcav

  torek, 24. aprila 2012
  od 12.30 do 15.00 ure
  v dvorani A, 1. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

  Organiziranje računovodstva v združbi je tesno povezano z organiziranjem poslovnega procesa pri zunanjem izvajalcu računovodenja, seveda v odvisnosti od obsega in vrste nalog, prenesenih v zunanje izvajanje (outsourcing). Zunanji izvajalec naj bi zagotovil učinkovito informacijsko podporo svojim odjemalce, zato je pomembna tudi njegova organiziranost.

  Namen posveta je predstaviti in izmenjati strokovne poglede ter praktične rešitve kot odgovore na izzive, ki jih postavlja zahtevno razmerje med prenašalcem računovodskih nalog (naročnikom) in izvajalcem računovodenja.

  Program posveta: 

  • Naloge zunanjega izvajanja računovodenja;
  • Organiziranost računovodstva pri naročniku,
  • Organiziranost poslovnega procesa pri izvajalcu,
  • Problemi organiziranosti računovodskega servisa zaradi različnega obsega poslovanja,
  • Razvojni vidik zunanjega izvajanja računovodenja 
   
  Izvajalec:
  dr. Živko Bergant, pooblaščeni revizor, certificirani poslovodni računovodja, docent na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani
   
  Posvet je brezplačen za člane ZRS.

   

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju prizna 1 točka.

   

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi