Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: Novosti na področju varnosti pri delu v skladu z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Ljubljana, 5.12.2011

  Zbornica računovodskih servisov 
  za člane ZRS organizira

  seminar 
  Novosti na področju varnosti pri delu v skladu z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu,
  v ponedeljek, 5.12.2011 od 11.00 do 13.00 ure
  v dvorani C,
  Dimičeva 13, Ljubljana


  3. decembra 2011 prične veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu. V skladu s 17. členom  je delodajalec dolžan sprejeti in izdelati Izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. Izjava o varnosti z oceno tveganja je interni predpis, ki ga mora imeti vsako podjetje ali ustanova.


  Vsebina: 

  • nove definicije in pojmi (delavec, delodajalec, nezgoda pri delu,nevarni pojav, delovni proces, izvajalec medicine dela, delavski zaupnik, promocija zdravja…..),
  • temeljna načela zakona o varnosti in zdravju pri delu,
  • obveznosti delodajalca po novem zakonu,
  • obveznosti samozaposlenih oseb (s.p., kmetov, kulturnih delavcev, odvetnikov..)
  • dolžnosti delodajalca vezane na izjavo o varnosti z oceno tveganja (dolžnost posvetovanja, objava, obvezna vsebina izjave o varnosti z oceno tveganja, ocenjevanje tveganj, revizije izjave o varnosti z oceno tveganja),
  • kazenske določbe.

   

  Kaj bodo udeleženci pridobili:
  Spoznali bodo novosti na področju varnosti pri delu v skladu z novim zakonom ter kako mora imeti računovodski servis urejeno področje varnosti pri delu, da niso v prekršku.

  Predavatelj:
  Vesel Vladimir, dipl.varn. inž.; univ. dipl. org. dela.; Maksivar d.o.o.

  Kotizacija:
  - člani ZRS: 19,00 € + 20% DDV
  - nečlani: 49,00€ + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju (2 uri), gradivo in potrdilo o udeležbi.

   

  Udeleženci lahko opravijo tudi preizkus znanja iz varnosti pri delu in s tem dobijo tudi potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju in preizkusu znanja.

  V kolikor ste se odločili za to možnost, nam to sporočite.

  Kotizacija v tem primeru:
  -
  člani ZRS: 29,00 € + 20 % DDV
  - nečlani: 59,00 € + 20 % DDV

   

  Prosimo, da kotizacijo nakažete na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 – 0017841495, sklic 2210-matična številka vašega podjetja. Dokazilo o plačilu lahko pošljete po faxu 01/5898 100, po pošti GZS-ZRS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov zrs@gzs.si in sicer najkasneje do petka, 2. decembra 2011.
   
  Če na seminarju ali v desetih dneh po seminarju naročite pri izvajalcu seminarja izdelavo Izjave o varnosti z oceno tveganja ali katero drugo strokovno nalogo (teoretično in praktično usposabljanje, meritve delovnih pogojev, pregled urejenosti področja…) se vam prizna 20% popust.

   

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:   
   • GZS - ZRS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti zrs@gzs.si
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

   

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju prizna 1 točka.

   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi