Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 1. Konferenca o notranjem poročanju, Ljubljana, 30.11.2011


  Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo,
  Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in
  Zveza ekonomistov Slovenije

  organizirajo

  1. Konferenco o notranjem poročanju
  v sredo, 30.11.2011 od 9:00 do 18:00 ure
  Dunajska 106, Ljubljana

  Namen konference
  je prispevati strokovna izhodišča za pripravo 1. poglavja Kodeksa načel notranjega poročanja.

  Kodeks bo z načeli zajel koristne prakse in povezave s teorijo ter s tem pomenil strokovno oporo tako strokovnim delavcem v informacijskem sistemu, kot tudi notranjim uporabnikom informacij.

  Konferenca bo dala poudarek razpravi o prispevkih s ciljem priprave čim boljših podlag za oblikovanje načel notranjega poročanja.  Konferenca bo nudila informacije:

  - poslovodnim delavcem o smotrnem organiziranju učinkovitega poslovodnega informacijskega sistema;
  - vodjem računovodstev in financ o organiziranju posameznih informacijskih funkcij za namene notranjega poročanja in o poslovodenju v računovodstvu;
  - nadzornikom o učinkovitem sistemu in vlogi nadziranja v notranjem poročanju;
  - strokovnim delavcem v okviru informacijskega sistema o načelih organiziranja in delovanja notranjega poročanja;
  - učiteljem o celovitem pristopu k računovodskemu sistemu in notranjemu poročanju.

  Organizatorji: Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in Zveza ekonomistov Slovenije.

  Kotizacija: 135,00 € + DDV

  Vsebino konference in prijavnico najdete tukaj.

  Prijave:
  Zveza ekonomistov Slovenije, Ljubljana,
  e-pošta: zvezaekon.sl@siol.net

  Zbornica računovodskih servisov bo aktivno sodelovala v projektu priprave Kodeksa načel notranjega poročanja. 


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi