Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: Prispevki za socialno varnost in obdavčitev direktorjev - lastnikov enoosebnih družb, Ljubljana, 8. november 2011

                     

  Zbornica računovodskih servisov 
  v sodelovanju z
  Inštitutom za računovodstvo

  Za člane ZRS organizira
  seminar 
  Prispevki za socialno varnost in obdavčitev direktorjev - lastnikov enoosebnih družb
   
  v torek, 8. novembra 2011, od 14.00 do 17.20 ure
  v dvorani F, Dimičeva 13, Ljubljana

  S 1.1.2011 se je začel uporabljati Zakon o urejanju trga dela – ZUTD, ki je prinesel določene novosti pri urejanju zavarovanj direktorjev družb, ki so hkrati tudi lastniki družbe.

  S pričetkom uporabe tega zakona so se v praksi začela uveljavljati tudi določila drugih predpisov, ki se nanašajo na direktorje - lastnike enoosebnih družb, predvsem pa njihova poenotena uporaba. Leto 2011 za dosedanje zavarovance - lastnike enoosebnih družb, ki so hkrati direktorji teh družb predstavlja prehodno obdobje, za nove zavarovance pa nova obravnava vključitev v obvezno zavarovanje že velja od 1.1.2011. S 1.1.2012 pa se bo pričela nova ureditev uporabljati za vse tovrstne zavarovance.

  Namen seminarja
  je predstavitev praktičnih primerov in izračunov – primerjav med dosedanjo in novo ureditvijo. Na seminarju bomo pojasnili postopke oziroma spremembe, ki jih bo zahtevala nova ureditev v zvezi s prijavami v zavarovanje in izpolnjevanje obrazcev v zvezi s tem, podrobno pa bomo predstavili tudi davčni in računovodski vidik vseh dohodkov iz naslova poslovodenja in plačevanja prispevkov. Izpostavili bomo vpliv na obdavčitev direktorja – družbenika (dohodnina) in vpliv na obdavčitev družbe (priznavanje stroškov v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb). Opozorili pa bomo tudi na nekatera odprta vprašanja, ki jih bo ZRS posredoval pristojnim inštitucijam.

  Seminar je namenjen predvsem zaposlenim v računovodskih servisih, ki se pri svojem delu dnevno srečujejo z navedeno problematiko.

  Vsebina:

  • pravne podlage in razlogi za uvedbo "novega" sistema obračunavanja prispevkov za direktorje – lastnike enoosebnih družb
  • pojasnitev pomembnejših pojmov (enoosebna družba, direktor, poslovodja, prokurist)
  • postopek prijave v obvezno zavarovanje (obrazec M1)
  • postopek obračunavanja prispevkov (obrazec OPSVL) - določanje osnove za plačilo prispevkov in plačilo prispevkov
  • praktični primeri in primerjava višine prispevkov pred in po 1.1.2012
  • obračunavanje dohodnine od dohodkov iz naslova poslovodenja (obrazec REK-1), povračila stroškov v zvezi z delom in končni učinki v letni odmeri dohodnine – praktični primeri
  • priznavanje stroškov poslovodenja – kako bodo obravnavani prispevki za socialno varnost?
  • najnovejša pojasnila DURS in ZPIZ

  Predavateljici:

  • Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o.
  • Beti Božnar, strokovnjakinja s področja kadrovskega svetovanja in obračuna plač - v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti.

  Kotizacija za člane ZRS: 85,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju (4 šolske ure), gradivo, pogostitev in potrdilo o udeležbi.
   
   
  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predračun.

   

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

   

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:   
   • GZS - ZRS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti zrs@gzs.si
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi