Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Nov način plačevanja davkov s 1. 10. 2011

  1. 10. 2011 bo uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev za katere je nadzornik DURS. Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov.

  Namesto na dosedanje vplačilne račune bodo zavezanci za davek od 1. 10. 2011 dalje svoje obveznosti plačevali na prehodne davčne podračune (v nadaljevanju: PDP) po vrstah javnofinančnih blagajn in sicer:

  • PDP – proračun države 01100-8881000030
  • PDP – ZPIZ 01100-8882000003
  • PDP – ZZZS 01100-8883000073
  • 210 PDP – občine 01EZR-888OBČ00kk

  Nespremenjeni ostajajo podračuni za plačevanje:

  • koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
  • pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

  Za pravilno plačevanje davkov bodo morali zavezanci poleg zneska na plačilnem nalogu izpolniti vse potrebne podatke v referenci za prejemnika sredstev.

  Novost v načinu plačevanja davkov je tudi, da se poleg modela 19 uvaja nov model 21.

  Vse podrobnosti v zvezi s tem so objavljene na spletni strani: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/, kjer so med drugim objavljene tudi šifre dajatev za podatek P2.  

  Fotogalerija

   

  Arhivi