Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Predstavniki gospodarstva prekinili sestanek na Ministrstvu za finance

  Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih ni dosegel pričakovanih učinkov, večje finančne discipline ter večje likvidnosti slovenskega gospodarstva. Celo nasprotno, plačilni roki se podaljšujejo, likvidnost pa je še slabša. Tudi rezultati vseh do sedaj izvedenih obvezujočih pobotov z zelo majhno udeležbo vseh poslovnih subjektov kot dolžnikov in nizkih skupnih zneskov prijavljenih obveznosti kažejo na to, da dolžniki še naprej izigravajo ne samo osnovna moralna načela v poslovanju, ampak tudi sama zakonska določila komaj uveljavljenega ZPreZP, kar še kako vpliva na splošno gospodarsko in finančno situacijo v državi. Kljub vsemu pa Ministrstvo za finance vztraja pri slabih in po mnenju gospodarstva protiustavnih zakonskih rešitvah. Še več, njegovi ključni nosilci niso bili prisotni na sestanku, odgovornost za spremembe pa ministrstvo prelaga na poslance Državnega zbora. Zaradi navedenega so danes predstavniki gospodarstva: Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije, GZS - Zbornice računovodskih servisov, Trgovinske zbornice Slovenije in Zbornice davčnih svetovalcev prekinili sestanek na Ministrstvu za finance.

  Dejstvo je, da Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih v praksi ni prinesel zaželenih učinkov. Finančna disciplina je iz dneva v dan slabša, likvidnost slovenskega gospodarstva se je zmanjšala, dolžniki, med njimi pa še posebej država, vsiljujejo vsak dan daljše plačilne roke. Posebno anomalijo v sistemu obveznega pobota predstavlja privilegirani status davčne uprave pri obvezujočem pobotu. Zaradi navedenega so spremembe zakona več kot nujne, zato bi morala Vlada RS na predlog Ministrstva za finance Državnem zboru predlagati spremembe zakona po nujnem postopku.

  Predstavniki gospodarstva so s sklicem za današnji sestanek pričakovali, da bo potekala razprava, temu pa naj bi sledil tudi dogovor o nujnih spremembah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Odgovornih za zakon na sestanek ni bilo.So pa predstavniki gospodarstva prejeli sporočilo, da Vlada vztraja pri veljavni zakonski ureditvi, zlasti pa pri priviligiranju davčne uprave pri obveznih pobotih. Navedeno je razumeti kot napotilo, naj gospodarstvo za spremembe zakona lobira neposredno pri poslancih.

  Ker takšno ravnanje kaže na izredno podcenjujoč odnos države do gospodarstva, ter prenašanje odgovornosti iz izvršilne veje oblasti na zakonodajno vejo oblasti, gospodarstvu ne preostane drugega, kot da zahteva ustavno presojo zakona in zadržanje njegovega izvajanja, saj zakon krši najmanj dve ustavni načeli, enakost pred zakonom in pravico do svobodne gospodarske pobude.

  Ljubljana, dne 24. Junija 2011

  Alenka Avberšek, izvršna direktorica za zakonodajo in politike, Gospodarska zbornica Slovenije, v imenu spodaj navedenih organizacij:

  GZS - Zbornica računovodskih servisov, predsednik, Aleksander Štefanac

  Trgovinska zbornica Slovenije, generalna sekretarka, Mija Lapornik

  Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, generalni sekretar, Darko Končan

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, generalni sekretar, Marjan Krajnik


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi