Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Obvestilo ZRS v zvezi z obveznim večstranskim pobotom

  V petek, 8.4.2011, so se v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih predstavniki ZRS sestali z direktorico AJPES, gospo Romano Logar ter njenimi sodelavci. ZRS je predstavila dileme v zvezi z izvedbo zakona, zlasti pa izpostavila problematiko izvedbe predvidenega prvega obveznega večstranskega pobota, ki naj bi se izvajal 15.4.2011.

  Predstavniki AJPES so soglašali, da je za pripravo na prvi obvezni pobot, ki bo 15. 4. 2011, relativno malo časa, saj ta datum neposredno sledi datumu oddaje letnih poročil in davčnih obračunov in predpostavlja, da imajo vsi poslovni subjekti za leto 2011 tekoče knjižene vse obveznosti, pri katerih so v zamudi s plačilom do dne uveljavitve zakona 16. 3. 2011. Pojasnili so, da je bil temeljni cilj prvega pobota 15. 4. 2011, predpisanega z drugim odstavkom 28. člena ZPreZP, prijava dospelih in neplačanih obveznosti tistih dolžnikov, ki so bili na dan uveljavitve zakona, tj. 16.3.2011, v zamudi s plačilom svojih obveznosti. Zato predlagajo, naj računovodski servisi svojim strankam (v časovni stiski) pomagajo zlasti pri prijavi teh obveznosti.

  Po prvem odstavku 16. člena ZPreZP so predmet prijav v prvi obvezni pobot tudi obveznosti, ki jih dolžniki niso uspeli plačati do 14. 4. 2011. Predstavniki AJPES so menili, da bi bilo primerno ZPreZP spremeniti tako, da bi bili dolžniki dolžni prijavljati dospele in neplačane obveznosti v obvezni pobot po 15 dneh zamude oziroma v  tisti mesečni krog pobota, ki sledi 15 dnevni zamudi plačilnega roka.«

  Objavljamo tudi izsek iz pojasnila AJPES, objavljenega na spletni strani http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstransko_pobotanje/Pojasnila/Splosno

  Obvezni večstranski pobot ureja prvi odstavek 16. člena in prvi odstavek 18. člena ZPreZP. Dolžnik mora prvič prijaviti v obvezni večstranski pobot svojo obveznost, z izpolnitvijo katere je bil že v zamudi pred uveljavitvijo ZPreZP, v 30 dneh po uveljavitvi zakona (prehodne določbe, drugi odstavek 28. člena ZPreZP).
  Ta pobot bo AJPES izvedel dne 15. aprila 2011. Za ta krog pobota je v skladu z urnikom AJPES omogočil oddajanje prijav dne 4.4.2011.

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi