Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Stališče ZRS v zvezi z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih

  V zvezi z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih ugotavljamo, da je zakon sprejet brez upoštevanja argumentov, ki jih je GZS izpostavljala že v postopku priprave in sprejemanja zakona, tik pred samo izvedbo je bilo še cel kup nerešenih vprašanj in dilem, med drugim se je zaradi prenagljenosti vseh odgovornih posredno izvajal velik pritisk zlasti na računovodske servise, saj so imeli ti pri pripravi podatkov za stranke najmanj časa in največ dela - ne gre samo za samo izvedbo vnosa obveznosti v e-pobot, ta ni zahtevna; gre za pripravo podatkov, za obveščanje strank - podjetja, ki svoje računovodstvo prepustijo računovodskemu servisu, se kljub temu, da npr. izvajajo plačilni promet sami, ne zavedajo obveznosti, ki jih imajo po tem zakonu, prav tako niso vešči ravnanja s programi AJPES. Od svojih servisov pričakujejo, da jim bodo ti pripravili vse potrebno. Med drugim je velik problem predstavljalo tudi pridobivanje pooblastil, saj morajo stranke računovodskih servisov le-te pooblastiti za izvajanje e-pobota, pooblastila se morajo pošiljati v pisni obliki na AJPES, ta pa potrebuje vsaj en dan za aktivacijo pooblastil.

  Večina zavezancev za pobot je bila sicer preko spletne strani AJPES, medijev, objav seminarjev in iz drugih virov seznanjena s pravili, vendar pa je treba izpostaviti tudi časovno komponento glede uradnih objav - Pravila o izvajanju obveznega pobota so bila v Uradnem listu, ki je konec koncev edini uradni vir zakonodaje, objavljena šele 13.4., uporabljati so začela naslednji dan, tj. 14.4., pobot pa se je izvajal 15.4.! Pravila smo torej dobili en dan pred končno izvedbo prvega obveznega pobota!

  Ugotavljamo, da so imeli težave z razumevanjem glede svojih obveznosti tudi podjetja, ki imajo lastno računovodstvo. Tudi ta so se obračala na nas s svojimi vprašanji.

  Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov se z ostalo vsebino zakona v tem času ni poglobljeno ukvarjal, glede obveznega pobota pa zastopa stališče, ki je usklajeno s stališčem GZS:

  • rok za prvi obvezni pobot bi se moral oblikovati upoštevaje potreben čas za prilagajanje informacijske podpore (prvi pobot je sicer za nami, problemi pa ostajajo),
  • opredeliti je potrebno realne roke naslednjih obveznih pobotov,
  • opredeliti je potrebno ustrezen zamik, med nastankom zamude in prijavo v obvezni pobot,
  • opredeliti je potrebno najmanjši znesek obveznosti, ki je predmet pobota.

  V ponedeljek, 18.4.2011 so se predstavniki GZS, UO ZRS, ZDSS, AJPES sestali z gospo Heleno Kamnar, generalno sekretarko vlade RS in zastopali stališča.

  Fotogalerija

   

  Arhivi