Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Obvezni pobot: dolžniki se bodo prvič soočili jutri, Delo, 14.4.2011

  14.04.2011
  Avtor: Katarina Fidermuc
  http://www.delo.si/gospodarstvo/makromonitor/obvezni-pobot-dolzniki-se-bodo-prvic-soocili-jutri.html 

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  V članku je zaradi nerazumevanja novinarke prišlo do NAPAČNEGA ZAPISA izjave Aleksandra Štefanca, predsednika ZRS.
  Mišljeno je bilo, da za podjetja, ki nimajo terjatev, prijava v obvezni pobot ni smiselna, ker je možnost za pobotanje ničelna.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Ministrstvo za finance meni, da ni nobene potrebe po odlaganju datuma za prvi obvezni večstranski pobot, ki bo jutri.

  »Po današnjih začasnih podatkih je do 12. ure prijave v pobot vneslo nekaj več kot 2000 dolžnikov,« so nam včeraj popoldne povedali v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki bo po zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih do konca leta 2012 edina izvajala obvezni pobot. Prvega namerava izpeljati jutri, 15. aprila, prijave zanj pa je začela zbirati 4. aprila. Gospodarska zbornica zadnje dni pred prvim pobotom z dramatičnimi sporočili za javnost stopnjuje pritisk na vlado, naj odloži prvo vsesplošno soočenje dolžnikov. Zbornica davčnih svetovalcev v javnem pismu trdi, da vlada sploh ni izdala soglasja k pravilom za izvajanje obveznega pobota, zato tega jutri ni mogoče opraviti. Zbornica računovodskih servisov je poslala pogajalce k direktorici Ajpesa Romani Logar, obrtno-podjetniška zbornica pa o pobotu modro molči.

  »Ajpes pričakuje, da bo večina prijav v pobot oddana danes, 14. aprila, seveda pa jih bodo dolžniki oddajali tudi zadnji dan. Glede na to, da število podatkov in kontrol ni visoko, Ajpes ne pričakuje občutnega povečanja odzivnih časov, poslovnim subjektom pa priporoča, da ne čakajo na zadnje ure za oddajo. Skrajni rok za oddajo prijav v pobot je v skladu z urnikom 15. aprila ob 13. uri,« so nam v agenciji odgovorili na vprašanje, ali bo njihov elektronski sistem za prijave zdržal pritisk, če se bodo prijave vanj začele zgrinjati tik pred iztekom roka. Zanimalo nas je, kakšna vprašanja tik pred prvim obveznim pobotom nanje naslavljajo bodoči udeleženci oziroma servisi, ki bodo zanje opravili prijavo. Po pojasnilih, ki nam jih je iz Ajpesa posredovala višja področna svetovalka in pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja Valerija Ažman, se pogosto nanašajo na tolmačenje v zvezi s tem, katere obveznosti naj prijavijo v prvi obvezni pobot, dobivajo tudi tehnična in splošna vprašanja ter takšna, ki so povezana z novim zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih, ki je uvedel obvezni pobot – veljati je začel 16. marca letos: »Med tehničnimi vprašanji prevladujejo vprašanja, povezana s pridobivanjem kvalificiranih digitalnih potrdil, izdelavo pooblastil in pripravo osebnega računalnika za elektronsko podpisovanje. Odgovori so večinoma že objavljeni na portalu Ajpesa v okviru informacij za razvijalce.«

  Pobot so obveznosti in terjatve

  »V Zbornici računovodskih servisov smo hoteli doseči, da bi prvi obvezni pobot zaustavili. Dobili smo namige, da to ne bo mogoče. Vnaprej hočemo doseči nujen pogovor z zakonodajalcem, se pravi za spremembo rokov in tudi za opredelitev zneskov, ki jih dolžnikom ni treba prijaviti v obvezni pobot, ker v primerjavi s stroškom to preprosto ni smiselno,« nam je povedal predsednik upravnega odbora te zbornice Aleksander Štefanac, ki vodi lastni računovodski servis. Njegovo odgovor na vprašanje, ali bo obvezni pobot le prinesel vsaj nekaj dobrega za gospodarstvo, je kratek in jedrnat: »Ne verjamem.« Po njegovih besedah bo obvezni pobot posebno škodil podjetjem, ki so s svojimi upniki dogovorjena za plačilo, a jim bodo plačali, ko bodo sami dobili plačilo. »Ne morejo verjeti, da morajo te obveznosti, ta dogovorjena plačila prijaviti v obvezni pobot, toda po zakonu so k temu zavezani. Poslovodje se bodo morali sami odločiti, kako bodo ravnali, servisi moramo spoštovati zakon,« nam je povedal o izkušnjah svojega podjetja, ki prijave za pobot opravlja za svoje redne stranke. »Smisel pobota je dober, ampak ne na takšen način, kot ga je predpisal naš zakonodajalec. Zakon je napisan občutno površno in prehitro. Smisel pobota je, da poslovni subjekti vanj prijavijo obveznosti in terjatve, k obveznemu pobotu so dolžniki zavezani prijaviti obveznosti. Prijava le obveznosti v pobot je nesmiselna, če v verigi ne bo nikogar, do katerega ima ta dolžnik terjatve. S takšnim izhodiščem ni niti odstotka možnosti, da se bo pri tem dolžniku nekaj zaprlo,« je prepričan Aleksander Štefanac.

  Ministrstvo za zdaj ne popušča

  Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na vlado naslovila še en poziv, v katerem zahteva odlog prvega obveznega pobota, novo usklajevanje med zakonodajalcem in vlado ter razčiščevanje o pravilih za izvajanje obveznega pobota: »V dnevih pred 15. aprilom, ki naj bi bil po pravilih Ajpesa obvezujoč datum za obvezno vključevanje v večstranski pobot, se povečuje protest številnih podjetij zaradi posledic zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, na katere je gospodarska zbornica opozarjala pred njegovim sprejemom.« Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, ki prvemu datumu za obvezni pobot tudi nasprotuje in ga poskuša odmakniti, dokazuje, da se vlada o pravilih za izvajanje obveznega pobota, ki ga je predlagal svet Ajpesa, sploh ni izrekla, in zato ne morejo veljati, pobota pa brez pravil ni mogoče izpeljati. Odgovor ministrstva za finance nedvomno kaže, da tudi ugovori davčnih svetovalcev ne bodo premaknili datuma za prvi pobot: »Ministrstvo za finance je res predlagalo skrajšanje poslovniških rokov za obravnavo predloga soglasja vlade Republike Slovenije k pravilom Ajpesa, a je bilo skrajšanje potrebno zaradi rokov, ki jih za izvedbo prvega pobota določa Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. Sama pravila so le tehnične narave in nikjer ne presegajo okvirja zakona.« Datum prvega pobota za ministrstvo ni sporen, pri tem pa se sklicuje na zakon o preprečevanju zamud pri plačilih: »Na podlagi tretjega odstavka 16. člena mora upravljavec obvezni večstranski pobot izvesti enkrat na mesec. Ajpes je upravljavec na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona. Ker je ta začel veljati 16. marca 2011, bo enomesečni rok za izvedbo prvega pobota potekel 16. aprila 2011.«

  Niso še povsem obupali

  Protestniki še upajo, da bo kakšno besedo o obveznem pobotu danes izrekla vlada, a malokdo verjame, da jutri prvega obveznega pobota ne bo. »Vlada naj razmisli vsaj, ali ni mogoče prvega obveznega pobota obravnavati kot nekakšno vajo, kot poskus, ki naj pokaže, kaj je še treba doreči,« razmišlja generalni sekretar zbornice davčnih svetovalcev Darko Končan, ki še upa, da bo vlada njegovo zbornico in tudi druge na začetku drugega tedna le povabila na temeljit pogovor o obveznem pobotu.

  Fotogalerija

   

  Arhivi