Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010 (januar in februar 2011)

    Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju
  z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS
  tudi letos za svoje člane

  organizira seminar
  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010
   

  Namen:

  Seminar je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, zlasti na področju olajšav, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2010, pregledali pa bomo tudi vsebino novih obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Pregledali in osvežili bomo tudi najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

  Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.


  Vsebina

  • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
   • Davčna osnova
   • Poslovanje med povezanimi osebami - transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
   • Rezervacije
   • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
   • Izvzem prihodkov iz obdavčitve
   • Nepriznani in delno priznani odhodki
   • Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2010
   • Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun
  • Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
   • Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
   • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
   • Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
   • Priloge k izkazom
   • Javna objava letnih poročil
  • Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
   • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
   • Davčne olajšave v letu 2010
   • Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun


  Strokovna izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.


  Trajanje:

  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)


  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


  Seminarji so potekali v januarju in februarju 2011 po razporedu:

  Fotogalerija

   

  Arhivi