Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4

  Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. V ta namen je spremenjen tudi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05-popravek in 75/08 – v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih). Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje.

  Obrazec M-4 je oblikovan individualno za posameznega zavarovanca. To pomeni, da se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki (XML) preko za to namenjene spletne aplikacije M-4 in so s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od pooblaščenih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.

  Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so nas obvestili, da v letošnjem letu ne bodo izvajali predavanj na temo posredovanja podatkov na elektronskem obrazcu M-4 za leto 2008 z uporabo spletne aplikacije, zaradi drugih planiranih nalog v zvezi z uvedbo elektronskega posredovanja obrazcev M-4.

  Predavanja so bila v lanskem letu organizirana dvakrat v Mariboru, dvakrat v Ljubljani in še dodatno v Novem mestu. Predavanj se je udeležilo preko 1400 udeležencev, na vseh pa je bilo mogoče dobiti še prosta mesta.

  Zavod ima na svoji spletni strani objavljena Tehnična navodila za elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 in uporabniška navodila za uporabo spletne aplikacije, kar je tudi bilo predstavljeno na predavanjih.
  Za vsa dodatna pojasnila vsebinske ali tehnične narave so uporabnikom na voljo tudi na http://www.zpiz.si/att/m4/m4tehnicnaNavodila.pdf.

  Za dodatne informacije se obrnite na strokovne sodelavce ZPIZ.

  Fotogalerija

   

  Arhivi