Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2008 (januar in februar 2009)

    Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju
  z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS

  tudi letos za svoje člane
  organizira seminar
  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2008

  Namen seminarja:
  Na seminarju bodo posebej izpostavljene novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2008, z udeleženci pa bomo skupaj pregledali tudi obrazca za davčni obračun pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.


  Vsebina:

  1. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
  1.1 Splošna pravila pri ugotavljanju davčne osnove
  1.2 Poslovanje med povezanimi osebami, izjeme za rezidente, obresti
  1.3 Davčna obravnava rezervacij
  1.4 Prevrednotenje in odpis terjatev ter obravnava drugih prevrednotenj
  1.5 Izvzem prihodkov
  1.6 Nepriznani in delno priznani odhodki
  1.7 Davčne olajšave za leto 2008 s poudarkom na novih olajšavah za investiranje
  1.8 Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

  2. LETNO POROČILO
  2.1 Pravne podlage za pripravo letnega poročila za gospodarske družbe in pregled novosti za leto 2008 (sprememba meril za določanje velikosti družb)
  2.2 Splošna pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1
  2.3 Pregled obveznih sestavin letnega poročila glede na velikost družb
  2.4 Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
  2.5 Priloge k izkazom
  2.6 Javna objava letnih poročil
  2.7 Pregled aktivnosti v zvezi s pripravo letnega poročila na podlagi določil  ZGD-1

  3. OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI
  3.1 Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
  3.2 Davčne olajšave v letu 2008
  3.3 Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun


  Strokovna izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka, ki že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodskih predpisov, povezanih z davčnim področjem.

  Trajanje:
  9.00 - 13.15 (5 šolskih ur)


  Seminarji bodo predvidoma potekali:

   datum

   kraj

  so-organizator

  08.01.2009

   Velenje

  Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

  12.01.2009

   Kranj

  Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj

  14.01.2009

   Ljubljana

  Združenje računovodskih servisov, Ljubljana

  19.01.2009

   Maribor

  Štajerska gospodarska zbornica

  21.01.2009

   Izola

  Kom & Com d.o.o., tel.: 05/640 4256  

  26.01.2009

   Novo mesto

  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine

  28.01.2009

   Dravograd

  Območna zbornica Koroška, Dravograd

  29.01.2009

   Zagorje ob Savi

  Območna zbornica Zasavje, Zagorje ob Savi

  03.02.2009

   Krško

  Območna zbornica Posavje, Krško

  04.02.2009

   Celje

  Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC

  05.02.2009

   Nova Gorica

  Območna zbornica za Severno Primorsko, NG

  06.02.2009

   Postojna

  Območna zbornica Postojna

  09.02.2009

   Koper Primorska gospodarska zbornica, Koper

  10.02.2009

   Murska Sobota

  Pomurska gospodarska zbornica, Murska Sobota


  Kotizacija:
  -
  člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
  -
  nečlani: 150,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.


  Informacije:

  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Fotogalerija

   

  Arhivi