Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Stališče UO ZRS glede naziva računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode

  Področni odbor za poklicne standarde poslovanja in uprava je na seji dne 5.6.2007 obravnaval osnutke katalogov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij knjigovodja in računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode.

  Na seji je bil prisoten tudi predstavnik Slovenskega inštituta za revizijo, ki se ni strinjal s poimenovanjem računovodja na VI. Stopnji zahtevnosti. Ta naziv naj se načeloma pridobi v okviru visokošolskega oz. univerzitetnega izobraževanja in katalog pomeni degradacijo računovodja, zato je predlagal spremembo naziva.

  Področni odbor za poklicne standarde poslovanja in uprava je zato sprejel sklep, da CPI organizira sestanek med Slovenskim inštitutom za revizijo, Združenjem računovodskih servisov in pripravljavci kataloga, za uskladitev naziva  računovodja / računovodkinja  za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode.

  Na sestanku dne 5.7.72007 je:

  • Dr. Marjan Odar je predstavil stališče Inštituta za revizijo: naziv računovodja naj bo rezerviran za visokošolsko oz. univerzitetno izobraževanje. Uporaba naziva računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode na VI. stopnji zahtevnosti pomeni degradacijo računovodje. Zato je predlagal naziv finančni knjigovodja.
  • G. Janez Dekleva je predstavil razvoj usposabljanja oz. izobraževanja za poklic računovodja. L. 1992 je bil na V. stopnji sprejet program usposabljanja za računovodje, zato meni, da se s tem poklicnim standardom in katalogom zvišuje kakovost poklicnega standarda, ki nikakor ne posega na VII. stopnjo, saj so njegove pristojnosti omejene v poklicnih kompetencah, opisu poklicnega standarda pa tudi v samem nazivu poklica.

  Na 2. seji Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) dne 11.7.2007 je UO ZRS obravnaval problematiko sestanka na CPI in zavzel stališče, ki je bilo posredovano na CPI 12.7.2007:

  Stališče UO ZRS glede naziva "računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode"

  Dne 5.7.2007 je na Centru za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI) potekal sestanek za uskladitev naziva računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, ki so se ga po sklepu Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov udeležili tudi predstavniki združenja. Na sestanku so bile podane naslednje informacije in predlogi:

  • predstavniki CPI so pojasnili, da se sestanek organizira zaradi uskladitve naziva poklica »računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode«, ki je po mnenju predstavnika Slovenskega inštituta za revizijo neprimeren kot naziv poklica s VI. stopnjo zahtevnosti;
  • direktor Slovenskega inštituta za revizijo, dr. Marjan Odar je na sestanku predlagal namesto obstoječega naziva naziv »finančni knjigovodja«, ki po vsebini ustreza opravilom, ki naj bi jih pretežno opravljala oseba, ki je v dosedanji nomenklaturi poklicev pridobila naziv »računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode«, knjigovodjo s V. stopnjo zahtevnosti pa bi lahko preimenovali v »stroškovnega knjigovodjo«;
  • predstavljeno je bilo tudi stališče direktorja Centra za poslovno usposabljanje, g. Janeza Dekleve, ki želi obdržati obstoječi naziv predvsem zaradi zgodovinskih razlogov in zaradi večje atraktivnosti poklica.

  V zvezi z navedenim se je UO ZRS na 2. seji dne 11.7.2007 opredelil do izpostavljene problematike in sprejel naslednje stališče:

  UO ZRS si je med svojimi aktivnostmi zadal tudi nalogo, da pripomore k prepoznavnosti kvalitetnih računovodskih servisov. Računovodski servisi bodo lahko gradili na prepoznavnosti le s strokovnostjo in kvaliteto. To pa je povezano tudi z dejstvom, da mora tudi poklic računovodje temeljiti na ustrezno visoki stopnji zahtevnosti, ki naj tudi po mnenju UO ZRS ustreza VII. stopnji zahtevnosti.

  Glede na navedeno, UO ZRS podpira predlog Slovenskega inštituta za revizijo za spremembo naziva »računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode« v naziv »finančni knjigovodja« in naziva »knjigovodja« v »stroškovni knjigovodja«.

  V vednost:

  • CPI - Center za poklicno usposabljanje, ga. Bojana Sever
  • Slovenski inštitut za revizijo, dr. Marjan Odar
  • CPU - Center za poslovno usposabljanje, g. Janez Dekleva

  Fotogalerija

   

  Arhivi