Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Prikaz panoge za leto 2006

  Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo dejavnosti - SKD 74.120 (leto 2006)

  poslovni subjekti

  Število

  Prihodki
  v 000 EUR

  Št. zaposlenih

  družbe

  1.568

  264.666

  3.674

  samostojni podjetniki

  1.896

  52.721

  751


  Vir: AJPES


  Tabela 2:
  Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2006)

   

  družbe

  samostojni podjetniki posamezniki

   

  v
  000 EUR

  indeks
  06/05

  v
  000 EUR

  indeks
  06/05

  Prihodki

  264.666

  137,1

  52.721

  110,7

  Čisti prihodki od prodaje

  251.250

  134,2

  52.241

  110,8

  Finančni prihodki

  7.701

  269,4

  23

  77,8

  Drugi prihodki

  1.940

  124,1

  176

  154,8

  Odhodki

  246.797

  136,3

  40.526

  112,1

  Poslovni odhodki

  239.338

  136,0

  39.983

  112,4

  Finančni odhodki

  6.652

  155,3

  429

  86,1

  Drugi odhodki

  806

  96,6

  114

  132,0

  Celotni dobiček

  20.903

  148,7

  ---

  ---

  Celotna izguba

  2.905

  134,4

  ---

  ---

  Davek iz dobička

  2.829

  163,8

  ---

  ---

  Vir: AJPES, obdelava Finančni kazalniki GZS


  Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2006)

   

  družbe

  samostojni podjetniki posamezniki

   

  vrednost (koef. oz. v EUR)

  indeks
  06/05

  vrednost (koef. oz. v EUR)

  indeks
  06/05

  Finančna neodvisnost

  0,350

  93,5

  ---

  ---

  Celotna gospodarnost

  1,072

  100,6

  1,301

  98,8

  Dobičkovnost prodaje

  0,078

  99,7

  0,236

  95,5

  Dodana vrednost na
  zaposlenega v EUR

  28.445

  115,7

  38.371

  101,8

  Vir: AJPES, obdelava Finančni kazalniki GZS

  Fotogalerija

   

  Arhivi