Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Objavljeni Slovenski računovodski standardi (2006)

   

   

  V Ur.l. RS, št. 118/27.12.2005 so bili objavljeni Slovenski računovodski standardi 2006, ki jih je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo sprejel v mesecu novembru 2005.

  Soglasje k vsem standardom, razen k SRS 24 (2006) in SRS 25 (2006) sta dala tako minister za finance 20.12.2005 kot minister za gospodarstvo 16.12.2005. Po pojasnilu Slovenskega inštituta za finance SRS 24 in SRS 25 nista dobila soglasja, ker še niso sprejete spremembe zakona o gospodarskih družbah, oziroma njegovo osmo poglavje, na katerega se omenjena standarda navezujeta. 

  SRS 2006 se uporabljajo od 1.1.2006 dalje.

  Fotogalerija

   

  Arhivi