Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Zaključki 9. Kongresa računovodskih servisov pri GZS

  Zaključek št. 1
  Kongres ZRS predlaga UO ZRS, da naj še vedno skrbi, da se članom združenja omogoči kvalitetna izobraževanja s področja uporabe računovodskih standardov.


  Zaključek št. 2
  Kongres ZRS nalaga UO ZRS, da na naslednjih kongresih in izobraževanjih, tematiko s področja poslovnih financ pogosteje vključuje v program, saj s tem omogoča članom konkurenčno prednost na računovodskem področju.


  Zaključek št. 3
  Kongres ZRS nalaga UO ZRS, da na temo Uporaba ZDDPO-2 v praksi, preko območnih zbornic organizira strokovna izobraževanja in posvete, ki bodo sestavljavcem zaključnih računov v pomoč, hkrati pa prispevek h kvalitetnemu delu računovodskih servisov.


  Zaključek št. 4
  Kongres ZRS nalaga UO ZRS, naj še naprej spremlja novosti na delovno pravnem področju in o sprejetju novega zakona preko spletnega portala ZRS o tem tudi obvešča svoje člane.


  Zaključek št. 5
  Kongres ZRS zadolžuje UO ZRS, da preveri ali je tipska Pogodba o opravljanju storitev računovodenja, usklajena z zahtevami, ki jih računovodskim servisom, kot zunanjim obdelovalcem podatkov, nalaga Zakon o varovanju podatkov in jo po potrebi uskladi z novimi ugotovitvami.


  Zaključek št. 6
  Kongres priporoča UO ZRS, da preko svojih članov krepi svoje cilje in uveljavlja pogajalske kvalitete in sposobnosti napram tretjim osebam ter tako prispeva k večjemu uveljavljanju računovodskega ceha v poslovnem svetu.

  Fotogalerija

   

  Arhivi