Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Izbor za računovodjo leta 2007

  Računovodje so z dogodkom „Izbor za računovodjo leta“ pridobili svoj dogodek, ki jim pomaga k pozitivnemu ugledu tega poklica ter k informiranju širše javnosti o svojem delu.

  Računovodja leta je računovodja, ki se ali ga drugi nominirajo na podlagi njegovega pozitivnega dela, znanja, korektnega poslovanja, natančnosti in prijaznosti. Računovodja je oseba, ki ima za vsako podjetje pomembno pozicijo. Pregled ima nad poslovanjem in financami in tako podjetju lahko svetuje in ga tudi pomaga usmerjati.

  Kandidat za naslov Računovodja leta, je lahko vsak računovodja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • računovodja, ki je na tem delovnem mestu zaposlen najmanj 5 let in ima vsaj visokošolsko izobrazbo,
  • računovodja, ki je zaposlen v računovodskem servisu, v manjšem, srednje velikem ali velikem podjetju,
  • računovodja, ki učinkovito opravlja strokovne naloge in dolžnosti, je strokoven, pošten, resnicoljuben ter vsestransko prizadeven,
  • računovodja, ki se strokovno izobražuje in svoje znanje prenaša naprej,
  • računovodja, ki ne glede na organizacijski položaj v podjetju uspešno gospodari in zagotavlja ažurne računovodske informacije, izpolnjuje ostale pogoje določene v Kodeksu poklicne etike računovodje, ki ga je 1998 izdal Slovenski inštitut za revizijo.

  Strokovno komisijo sestavljajo:

  • dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta Ljubljana, redni profesor
  • mag. Zoran Vaupot, Sigem Business Consulting d.o.o., direktor
  • Irena Debeljak, Poslovni sistem Mercator d.d., vodja službe za kontroling skupine
  • Janez Hostnik, Ernst & Young d.o.o., pooblaščeni revizor
  • Tomaž Okorn, Sova d.o.o., direktor

  Kandidat se prijavi na spletnem naslovu www.konferenca-racunovodja.si do vključno 15. aprila 2007:

  • sam,
  • po predlogu direktorja podjetja v katerem je zaposlen,
  • po predlogu stranke za katero opravlja računovodske storitve,
  • po predlogu sodelavcev, s katerimi sodeluje pri opravljanju svojega dela.

  Računovodja leta dobi:

  • Plaketo in naslov Računovodja leta 2007 za obdobje enega leta in
  • praktične nagrade, ki bodo objavljene naknadno.

  Fotogalerija

   

  Arhivi