Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Po sprejetju Zakona o gospodarskih zbornicah v Državnem zboru

  Cilj GZS je (po)ostati najvplivnejša gospodarska zbornica v Sloveniji, ki edina omogoča podjetjem povezovanje na nacionalni, panožni in regionalni ravni in skupaj s podjetji ustvarjala boljše pogoje poslovanja in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. V prehodnem obdobju oz. najkasneje v petih mesecih, bo GZS, kot pravna naslednica, pripravila nov statut in delovanje uskladila z določbami Zakona. V tem obdobju bodo imela podjetja-članice GZS, dovolj časa za razmislek, da se odločijo, ali bodo tudi po sprejemu Statuta ostale članice GZS in preko nje še naprej uresničevala svoje interese.

  Zakon je v času parlamentarne procedure doživel kar nekaj ključnih sprememb in pomembnih dopolnitev predvsem glede uvedbe načela reprezentativnosti in uporabi ter delitvi premoženja. Sprejeti zakon je boljši, še vedno, pa ne prinaša celovite in enotne rešitve za zbornično povezovanje  v Sloveniji, saj uvaja spremembo sistema zgolj za del gospodarskih subjektov.   Prav tako  spreminja javno pravni  model povezovanja v zasebni model  brez  celovite analize morebitnih negativnih posledic za podjetja in gospodarstvo, za kar bodo morali snovalci zakona prevzeti vso politično odgovornost.

  GZS se je na spremembe že temeljito pripravila, saj se je že notranje reorganizirala in pripravila nove ključne produkte, ki jih bo ponudila svojim članicam. Cilj GZS je članom ponuditi celovito in racionalno organizirano zbornico.  Notranja organizacija  bo grajena od spodaj navzgor, temeljila bo na povezanosti panožnih združenj in območnih zbornic, hkrati pa bo ohranila enotnost zbornice, kar zagotavlja  večjo učinkovitost pri  zastopanju interesov podjetij. Nižja temeljna članarina in pa spremenjeni volilni sistem, bo podjetjem omogočal enakovredno zastopanje, saj bo vsak član imel en glas. S spremenjenim volilnim sistemom se bo še bolj povečal vpliv članov na delo zbornice, ne glede na velikost podjetja.

  Za člane so pripravljeni tudi novi vsebinski produkti, razvojna podpora  in  uporabne storitve kot na primer 11. maja 2006 tudi formalno ustanovljeni razvojni sklad, katerega otvoritev in formalni začetek delovanja GZS načrtuje za 15. junija 2006. Razvojni sklad je GZS ustanovila kot finančni instrument za podporo podjetjem in podjetnikom pri  pripravi razvojnih projektov in pridobivanju kvalitetnih virov financiranja za njihove razvojne naložbe. Sklad zagotavlja strokovno pomoč in delno financiranje stroškov priprave projektov za načrtovane investicije podjetij, ki pomenijo razvoj novih produktov, tehnologij ali trgov ter s tem pomemben prispevek h gospodarski rasti in zaposlovanju v Sloveniji.

  Ena od temeljnih nalog, ki bo tudi v prihodnje ponujena članicami, bo tudi učinkovito socialno sporazumevanje  in kolektivno pogajanje. Predstavniki-pogajalci GZS trenutno aktivno zastopajo interese svojih članov v pogajanjih za socialni sporazum, Zakon o kolektivnih pogodbah za regres, povračila stroškov in usklajevanje plač ter pa za Zakon o delovnih razmerjih.

  Cilj GZS je (po)ostati najvplivnejša gospodarska zbornica v Sloveniji, ki edina omogoča povezovanje na nacionalni, panožni in regionalni ravni, ki bo skupaj s podjetji ustvarjala boljše pogoje poslovanja in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

  Dodatne informacije:
  Ana Vizovišek
  Služba za komunikacije
  Tel. 01 58 98 420

  Fotogalerija

   

  Arhivi