Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Državni portal za poslovne subjekte - e-Vem

  Od 1. julija 2005 deluje Državni portal za poslovne subjekte e-VEM, ki omogoča registracijo samostojnega podjetnika posameznika na enem mestu.

  Storitev je mogoče opraviti po elektronski poti preko svetovnega spleta tudi od doma ali na eni izmed vstopnih točk po Sloveniji:

  • izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
  • upravne enote in krajevni uradi,
  • Pospeševalni center za malo gospodarstvo in lokalni podjetniški centri,
  • obrtne zbornice,
  • gospodarske zbornice in
  • davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije.

  Seznam aktivnih vstopnih točk najdete tukaj.


  Sistem e-VEM omogoča vzpostavljanje elektronske podpore postopkom registracije podjetij, spremljanje izvedbe postopkov, obvladovanje sprememb in izmenjavo podatkov med ustanovami javne uprave.
  Poseben poudarek uporabe storitev portala e-VEM je v tem, da državljanom oz. (bodočim) podjetnikom ni več treba obiskovati posameznih ustanov (AJPES, DURS, ZPIZ, ZZZS,...), ampak lahko postopek registracije oz. vse spremembe ter prijavo v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje opravi hitreje in na enem mestu.


  Portal e-VEM nudi možnost opravljanja naslednjih storitev:

  • vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
  • posredovanje davčnih podatkov, ki jih je podjetnik dolžan posredovati ob ustanovitvi s.p., na Davčno upravo Republike Slovenije
  • prijava samostojnega podjetnika v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • prijava otrok podjetnika do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • vpis spremembe podatkov v Poslovni register Slovenije
  • izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije
  • naročilo izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije za poljubnega samostojnega podjetnika

  Bodoči samostojni podjetniki posameznik mora pred opravljanjem dejavnosti pridobiti ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Dovoljenja se razlikujejo glede na glavno dejavnost, ki jo bo podjetnik opravljal. Dovoljenja, ki jih mora podjetnik pridobiti za opravljanje posamezne dejavnosti, so razvidna iz seznama zahtevanih dovoljenj po dejavnostih.

  Pomembno: podjetnik, ki opravlja dejavnost brez potrebnih dovoljenj, je v prekršku.


  Storitveni portal e-Vem je rezultat sodelovanja različnih ustanov javne uprave. Sodelovali so:
  • Ministrstvo za javno upravo,
  • Ministrstvo za notranje zadeve,
  • Ministrstvo za gospodarstvo,
  • Ministrstvo za pravosodje,
  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
  • Davčna uprava RS,
  • Statistični urad RS,
  • Agencija RS za javnopravne evidence in storitve,
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • Zavod RS za zaposlovanje,
  • Gospodarska zbornica Slovenije in
  • Obrtna zbornica Slovenije.

  Fotogalerija

   

  Arhivi