Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Statistika finančnih računov - poročanje za četrto tromesečje leta 2005

  Banka Slovenije na svoji spletni strani obvešča, da je rok za poročanje podatkov za četrto tromesečje leta 2005 (od 01.10.2005 - do 31.12.2005) 10. februar 2006. Možnost vnosa podatkov je izjemoma možen do 25.02.2006.

  V skladu z obvestilom obvezniki poročanja dostavijo poročila v elektronski obliki Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve AJPES, ki je določila tudi podrobna tehnična navodila za poročanje podatkov.

  Obvezniki poročanja so vse institucionalne enote, ki so po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev, Uradni list RS, št. 56/98) uvrščene v sektorje S.11 (nefinančne družbe), S.12 (finančne družbe) in S.13 (država) razen:

  • nefinančne družbe, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 200 milijonov tolarjev;
  • institucionalne enote države, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 2 milijard tolarjev.

  Fotogalerija

   

  Arhivi