Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: Prevrednotovanje ekonomskih kategorij v računovodskih razvidih

  Prevrednotovanje je bilo uvedeno s prenovljenimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ki se uporabljajo od 1.1.2002.

  Vabimo vas na seminar

  PREVREDNOTOVANJE EKONOMSKIH KATEGORIJ
  V RAČUNOVODSKIH RAZVIDIH

  Kdaj:
  14. maj 2003, med 9.00 in 13.00 uro

  Kje:
  Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana - dvorana C

  Namen:
  Seznaniti slušatelje o različnih možnih načinih merjenja , prevrednotovanja in knjiženja gospodarskih kategorij po novih slovenskih računovodskih standardih.

  Vsebina:

  Na seminarju bodo obravnavani naslednji vsebinski sklopi:

  • merjenje gospodarskih kategorij, ki so predmet prevrednotovanja,
  • splošno prevrednotovanje,
  • posebno prevrednotovanje,
  • vpliv splošnega prevrednotovanja na  poslovni izid,
  • vpliv posebnega prevrednotovanja na poslovni izid,
  • knjiženje  poslovnih dogodkov v zvezi s  prevrednotovanjem

  Strokovna izvajalka:
  Marija Ravnik, Konto Ravnik d.o.o.


  Kotizacija:

  12.000,00 tolarjev (DDV je vključen v ceni).
  Cena zajema poleg gradiva tudi postrežbo z napitki med odmorom. 

  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
  02924-0017841495
  sklic 2181 - vaša matična številka


  Informacije:
             
  Stanka Istinič
  Tel.: 01/5898 312

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest

  • po pošti na naslov: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana;
  • po faksu na številko: 01/5898 317
  • po elektronski pošti na naslov: stanka.istinic@gzs.si

  Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi