Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Posvet: Davčne posledice novele zakona o davku od dobička pravnih oseb in še posebej pravilnika o davčno nepriznanih odhodkih (Ljubljana,19.3.2002)

  Davčni inštitut Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

    vabi na posvet

  DAVČNE POSLEDICE NOVELE ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA
  PRAVNIH OSEB IN ŠE POSEBEJ
  PRAVILNIKA O DAVČNO NEPRIZNANIH ODHODKIH

  Zaradi razsodbe Ustavnega sodišča RS, ki je razveljavila 12. člen veljavnega Zakona o davku na dobiček pravnih oseb, je Državni zbor RS po hitrem postopku sprejel novelo zakona o davku od dobička pravnih oseb. V novem 12. členu so dodatno opredeljeni kriteriji, ki jih je pri določanju davčno priznanih odhodkov potrebno upoštevati oziroma jih mora na tej osnovi upoštevati minister za finance pri izdaji posebnega Pravilnika o davčno nepriznanih odhodkih. Novela zakona prinaša tudi mnogotere spremembe pri dotedaj veljavnih davčnih olajšavah in spodbudah, z njimi pa bo potrebno v veliko večji meri že na začetku poslovnega in fiskalnega leta uskladiti pomembnejše poslovne odločitve. Z vidika davčnih posledic za poslovne odločitve in ravnanja davčnih zavezancev pa je še zlasti pomemben Pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih, ki v mnogočem povsem na novo (vsaj za številne pravne osebe glede na njihovo dosedanjo prakso ali izkušnje iz ravnanja posameznih davčnih inšpektorjev) ureja pogoje in kriterije za priznavanje davčno priznanih odhodkov. To še zlasti velja za področje t.i. posrednih materialnih stroškov za poslovanje zavezancev in uporabo sredstev družbe za druge namene (uporaba službenih avtomobilov za privatno uporabo ter z njimi povezanimi stroški goriva, gum, registracije, zavarovanja, parkirnin in cestnin, mobilnih telefonov, službenih in drugih oblek itd.) ter plačil raznih storitev in ugodnosti (članarine strokovnim združenjem, stroški izobraževanja, šolnine in literatura, štipendije, obresti za posojila lastni družbi itd.). Poleg vsega tega pa konkretno poslovno življenje prinaša večini zavezancev tudi povsem nova ali drugačna vprašanja, o čemer bomo več spregovorili v interaktivnem delu posveta.


  Kdaj:
  v sredo, 19. marec 2003od 9.00 do 14.00 ure

  Kje:
  Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, učilnica A.


  Komu je posvet namenjen:
  • vodjem financ in računovodstva v gospodarskih družbah
  • računovodjem
  • direktorjem, članom nadzornih svetov v gospodarskih družbah
  • vodjem računovodskih servisov
  • davčnim svetovalcem


  Vsebina posveta je praktična interaktivna obravnava vprašanj: 

  • uvod - razlogi za sprejem novele Zakona o davku od dobička pravnih oseb - sodba Ustavnega sodišča RS,
  • vsebina novele zakona,
  • davčne olajšave in spodbude po novem,
  • kriteriji pri določanju davčno priznanih odhodkov po zakonu,
  • Pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih - podrobnejši pregled vsebine,  razlogi za uveljavljene določbe in principe, izkušnje davčnega organa inpredvideno njegovo enotno ravnanje pri razumevanju določb pravilnika, dosedanja davčna praksa zavezancev,
  • interaktivni del posveta odgovori na vprašanja in predlogi za davčna ravnanja zavezancev v luči usklajenosti z uveljavljenim pravilnikom.


  Predavatelj:
  Darko Končan, univ. dipl. ekon. - davčni svetovalec Društva davčnih svetovalcev Slovenije, strokovni sodelavec Davčnega inštituta in v času sprejemanja obravnavanih sprememb zakonodaje državni sekretar za področje davčnega in carinskega sistema na Ministrstvu za finance


  Kotizacija:

  35.700,00 SIT
  Vključuje udeležbo na posvetu, postrežbo v odmoru in DDV. 

  Kotizacijo nakažite na TR Davčnega inštituta Maribor št.: 04515-0000615779

  Informacije in prijave:            
  Zdravka Korošec
  tel.: 02/ 2500 546
  faks: 02/ 2372 590
  el. pošta: davcni.institut@siol.net

  Davčni inštitut Maribor si pridržuje pravico odpovedati posvet v primeru premajhnega števila udeležencev.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi