Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: SRS 39 in ostale novosti pri vodenju poslovnih knjig v letu 2003

    

       
  Vabimo vas na seminar

  SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARD 39 IN OSTALE NOVOSTI PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG V LETU 2003

  Kdaj:
  v petek, 14. februarja 2003od 9.00 do 13.00 ure

  Kje:
  Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C.

  Namen: 
  je seznaniti slušatelje z novimi računovodskimi rešitvami pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih in ostalih zasebnikih, ki jih določa Slovenski računovodski standard SRS 39 in Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah.


  Vsebina:
   
   

  1. Kako bomo od 1.1.2003 dalje vodili poslovne knjige za samostojnega podjetnika posameznika - vsebina novega računovodskega standarda 39, ki določa računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih.
   Udeležence bomo podrobno seznanili z vsemi pravili vodenja poslovnih knjig v naslednjem letu. Dosedanji pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavitvi letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika, ki se je uporabljal od leta 1995, od 1.1.2003 dalje ne bo več v veljavi.
   S 1.1.2003 je začel veljati novi predpis in sicer Slovenski računovodski standard 39.
   Še posebej bomo udeležence seznanili z načinom evidentiranja zalog na analitičnih evidencah materialnega in blagovnega knjigovodstva (uporaba metod LIFO, FIFO, metoda tehtanih povprečnih cen).
  2. Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah na podlagi katerega bodo vsi zasebniki, ki opravljajo dejavnost, vodili poslovne knjige po SRS 39 - torej tudi odvetniki, notarji, zasebno zdravstvo ipd.


  Strokovna izvajalka:
  Milica Gostiša
  , vodja službe za gospodarski sistem pri OZS


  Kotizacija:

  12.000,00 tolarjev (DDV je vključen v ceni).
  Cena zajema tudi postrežbo z napitki med odmorom. 

  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
  02924-0017841495
  sklic 2181 - vaša matična številka


  Informacije:
             
  Stanka Istinič
  Tel.: 01/5898 312

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • po pošti na naslov: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana;
  • po faksu na številko: 01/5898 317
  • po elektronski pošti na naslov: stanka.istinic@gzs.si

  Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi