Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Predstavitveni seminar Delovna razmerja po novem zakonu o delovnih razmerjih

  Po dolgotrajnih pogajanjih in usklajevanjih je bil sprejet in objavljen (Ur. list RS, št. 42/2002) novi Zakon o delovnih razmerjih, ki začne veljati 1.1.2003.

  Zakon poleg novega, pogodbenega koncepta delovnih razmerij prinaša vrsto novosti pri urejanju posameznih institutov in vprašanj

  zato vas vabimo na predstavitveni seminar

  DELOVNA RAZMERJA
  PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH

  ki bo 11.12.2002, med 9.00 in 14.00 uro,
  na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana dvorana C

  Namen:
  Seznaniti slušatelje s temeljnimi značilnostmi in z bistvenimi novostmi nove delovnopravne ureditve ter s povezavo novega zakona z drugimi delovnopravnimi predpisi, ki bodo veljali in se uporabljali ob novem zakonu.

  Poudarek bo dan tudi primerjavi ureditve posameznih vprašanj po novem zakonu in po sedanji ureditvi.
   

  Vsebina:

  • pregled vsebine ZDR-1;
  • temeljne značilnost in bistvene novosti zakona;
  • drugi delovnopravni predpisi povezava z ZDR-1;
  • pogodba o zaposlitvi kot temelj delovnega razmerja;
  • pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja;
  • varstvo nekaterih kategorij delavcev;
  • prenehanje pogodbe o zaposlitvi;
  • uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja;
  • disciplinska in odškodninska odgovornost.
    

  Strokovni izvajalec:
  Svetko Praštalo, pravnik in dipl. organizator, samostojni svetovalec za kadrovsko in delovnopravno področje, Empiris, Kadrovsko in poslovno svetovanje d.n.o.


  Dodatne informacije:
  Združenje računovodskih servisov
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  Tel.: 01/5898 312
  Faks: 01/5898 312
  E-pošta: dasa.ostir@gzs.si
   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi