Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 4. kongres računovodskih servisov

  Ponedeljek, 21. oktobra 2002 kongresni center GH-Emona

  9.00 -  9.30  Registracija udeležencev

  10.00 - 10.05  Pozdravni nagovor 
  Vojka Štular, županja Pirana

  10.05 - 10.30  Aktualna gospodarska gibanja 
  mag. Jožko Čuk predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

  10.30 - 10.45  Poročilo o delu združenja     
  Lojze Rejc, predsednik ZRS                       

  10.45 - 11.30  Temelji rešitev v prenovljenih slovenskih računovodskih standardih  
  dr. Ivan Turk, univerzitetni profesor

  11.30 - 12.00  Izkaz poslovnega izida z bilančnim dobičkom
  mag. Branko Mayr, pooblaščeni revizor, ocenjevalec vrednosti podjetij, senior partner ITEO-ABECEDA d.o.o., Ljubljana    

  12.00 - 12.45 Obveznost posredovanja podatkov iz letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - s posebnim poudarkom na novostih za samostojne podjetnike posameznike
  Darinka Pozvek, generalna direktorica AJPES s sodelavci 

  12.45 - 13.00  Razprava in oblikovanje zaključkov

  13.00 - 14.30 Odmor za kosilo

  14.30 - 15.00  Uporaba ZGD za samostojne podjetnike posameznike
  Stane Valič, vodja pravne službe GZS

  15.00 - 16.30  Predstavitev računovodskega standarda za samostojne podjetnike posameznike SRS 39
  Milica Gostiša, vodja oddelka za gospodarski sistem pri OZS
  Božena Macarol, direktoricaStudia Macarol d.o.o.

  15.30 - 15.45  Odmor

  16.30 - 16.45  Razprava in oblikovanje zaključkov

  20.00  Svečana večerja  in družabni večer s skupino AVIA BAND

  Torek, 22. oktobra 2002 kongresni center GH Emona

  • Davčna zakonodaja          

  10.00 - 10.50 Predvidena ureditev obdavčitve pravnih in fizičnih oseb
  Darko Končan, državni sekretar na Ministrstvu za finance

  10.50 - 11.15  Spremembe na področju davka na dodano vrednost
  Mateja Vraničar, svetovalka na   Ministrstvu za finance

  11.15 - 11.30 - Razprava in oblikovanje zaključkov

  11.30 - 11.45 Odmor                                                          

  • Delovnopravna zakonodaja                                                        

  11.45 - 12.20 Sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi
  doc. dr. Etelka Korpič - Horvat,  predavateljica   Pravne fakultete Univerze v Mariboru

  12.20 - 13.00  Izvajanje Zakona o delovnih razmerjih
  Borut Brezovar, glavni republiški inšpektor za delo,  Inšpektorat RS za delo

  13.00 - 13.15  Razprava in oblikovanje zaključkov

  13.15 - 15.00  Odmor za kosilo

  15.00 - 15.30  Pomen in vloga Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije
  Metka Penko Natlačen, sekretarka Častnega sodišča pri GZS

  15.30 - 16.00  Preprečevanje kršitev dobre poslovne prakse pri delu računovodskih servisov
  Franc Mazi,  tožilec Častnega sodišča pri GZS

  16.00 - 16.30  Vloga  računovodskih servisov pri odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
  Klaudijo Stroligo,  direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja                 

  16.30 - 16.45  Razprava in oblikovanje zaključkov

  Sreda,  23. oktobra 2002 kongresni center hotela Slovenija

  10.00 - 12.00  Obligacijski zakonik  
  uporaba za računovodske servise s poudarkom na pogodbi  -
  pogoji obvezne sklenitve in obvezne vsebine pogodbe,
  opis predmeta pogodbe,
  obliki pogodb,
  pogoji za veljavnost
  obveznost izvršitve sklenjenega dogovora ter
  prikazu nove zakonske ureditve obresti
  Vlado Balažic,
  sodnik Vrhovnega 12.00 12.10      Odmor

  12.15 - 14.00  Poslovna komunikacija 
  učinkovita predstavitev
  verbalna in neverbalna poslovna komunikacija
  izvedba idealnega poslovnega sestanka
  formalna pravila o oblačenju v poslovnem svetu
  poslovno darilo
  mag. Duša Vidanovič,   direktorica podjetja

  14.00 - 14.15  Povzetek zaključkov 4. Kongresa računovodskih servisov


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi