Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poročilo o doseženih rezultatih v zvezi z ZPreZP

  ZRS se je v zvezi s pobudami za spremembo zakona in izvedbenih aktov na področju izvajanja obveznega pobota začela angažirati pri pristojnih inštitucijah že začetku aprila 2011 - prve aktivnosti so se pričele s sestankom predstavnikov ZRS na AJPES.

  Po izkazanem interesu za sodelovanje znotraj GZS skupaj z ostalimi zainteresiranimi inštitucijami se je ZRS aktivno vključila v t.i. zbornično koordinacijo, ki jo sestavljajo GZS, ZRS, ZDSS, TZS in OZS.

  V zbornično koordinacijo se je ZRS vključila z naslednjimi zahtevami:

  1. Prestavitev urnika AJPES glede izvajanja obveznega pobota;
  2. Določitev »presečnega« datuma prvega dne v tekočem mesecu, ki bo za vse zavezance določal, katere obveznosti so predmet vključitve obveznosti v obvezni večstranski pobot v tem mesecu;
  3. Omejitev mejnega zneska posamezne obveznosti, od katerega so zavezanci dolžni prijaviti svoje obveznosti v večstranski obvezni pobot;
  4. Črtanje določil, ki opredeljujejo posamezne aktivnosti in naloge DURS;
  5. Konkretna določitev inšpekcijskega organa za nadzor nad izvajanjem zakona.

  Vse naše zahteve so bile s strani MF sprejete in so vključene v predlog novele zakona, ki  bo 1.9.2011 v obravnavi na Vladi RS.  

  Zbornična koordinacija je po izvedenih prvih dveh pobotih sicer zahtevala ukinitev obveznega pobota ter črtanje omejitve plačilnih rokov na 120 dni, vendar gre v obeh primerih za politično vprašanje, ki bo verjetno premet razprav v parlamentarni proceduri.

  Ocenjujemo, da je strokovno delo na tem področju zaključeno ter da smo s strokovnega vidika z našimi zahtevami v celoti uspeli ter da je bilo delo ZRS in celotne zbornične koordinacije na tem področju izjemno uspešno. 

  Dodatno obvestilo, 03.11.2011:
  Čeprav je bil predlog novele ZPreZP potrjen na Vladi in je bilo predlagano, da ga Državni zbor obravnava pred razpustom, ni bil uvrščen na dnevni red v DZ. Zaradi trenutne politične situacije je zadeva v čakalni vrsti za novo vlado.

  Fotogalerija

   

  Arhivi