Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Delavnica o novem Četrtletnem raziskovanju o poslovanju poslovnih subjektov, Ljubljana, 2.3.2011

   

  Zbornica računovodskih servisov 

  v sodelovanju s SURS, AJPES in Banko Slovenije
  za člane ZRS organizira
  delavnico o novem Četrtletnem raziskovanju o poslovanju poslovnih subjektov 

  v sredo, 2. marca 2011
  od 9.00 do 11.00 ure
  v dvorani E, medetaža, Dimičeva 13, Ljubljana
   

  Namen raziskovanja je zagotavljanje podatkov za spremljanje premoženjsko – finančnega položaja in poslovnega izida poslovnih subjektov zaradi izračunavanja četrtletnega bruto domačega proizvoda. Zbrani podatki se bodo uporabljali tudi za analiziranje in izboljševanje skladnosti med nefinančnimi in finančnimi institucionalnimi sektorskimi računi. Tako bo mogoče pripravljati kakovostne celovite četrtletne institucionalne sektorske račune za Slovenijo, ki jih doslej brez teh podatkov ni bilo mogoče zagotavljati. Poleg tega bodo ti podatki namenjeni za izračun kazalnikov poslovanja nefinančnih družb, kar vse bo državnim institucijam omogočalo še celovitejše in bolj kakovostno spremljanje gospodarskega stanja in predlaganje ukrepov tekočih gospodarskih politik.

  Poslovni subjekti bodo sporočali podatke iz bilance stanja, podatke iz izkaza poslovnega izida, podatke o investicijah v osnovna sredstva in druge podatke o poslovanju. Z večnamenskim zbiranjem podatkov na novem elektronskem vprašalniku bo naknadno ukinjeno četrtletno statistično zbiranje podatkov na vprašalniku NR-PODJ/ČL (Četrtletni vprašalnik gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij za trimesečje...), ki ga sedaj izvaja SURS na klasičen, papirni način.

  Statistično raziskovanje je predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj.
  Prvo poročanje bo predvidoma potekalo od 10. aprila do 30. aprila 2011.

  Obvezniki poročanja

  Podatke za četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov bodo morale predložiti:
  - vse gospodarske družbe in zadruge, ki imajo več kot 19 zaposlenih,
  - del gospodarskih družb in zadrug, ki imajo 19 in manj zaposlenih in ki jih SURS določi v vzorec.

  Obvezniki poročanja bodo podatke posredovali na četrtletnem vprašalniku o poslovanju poslovnih subjektov: vprašalnik (Statistični urad Republike Slovenije).

  Periodika: Raziskovanje je četrtletno.

  Izvajalci delavnice:

  • Barbara Dremelj Ribič, SURS - Strukturna statistika podjetij
  • Matjaž Noč, Banka Slovenije
  • mag. Marjan Širaj, AJPES


  Informacije:

  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

    

  Posvet je brezplačen.

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi