Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar v Ljubljani: Kako se pravočasno in učinkovito pripraviti na spremembe in dopolnitve ZDDV-1

  Zbornica računovodskih servisov
  organizira seminar

  Kako se pravočasno in učinkovito pripraviti na spremembe in dopolnitve ZDDV-1

  v torek, 8. decembra 2009, in v sredo, 9. decembra 2009
  (2 termina, v prijavnici izberite, kdaj se želite udeležiti seminarja)
  od 9.00 do 13.15 ure
  v dvorani C, Dimičeva 13, Ljubljana.


  Namen seminarja:

  Sprejete spremembe in dopolnitve ZDDV-1 bodo s 1.1.2010 prinesle pomembne novosti na področju obračunavanja DDV. Nekatere novosti bodo veljale le za posamezne dejavnosti, precejšnje spremembe pa so predvidene tudi v dejavnostih, kjer do sedaj obračunavanje DDV ni veljalo za zapleteno. Na seminarju vas bomo seznanili z vsemi spremembami in dopolnitvami ZDDV-1, ki so posledica sprememb Direktiv EU glede kraja opravljanja storitev, vračila DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, boja proti davčnim goljufijam in uporabe nižjih stopenj DDV. Vse spremembe in dopolnitve ZDDV-1 bodo predstavljene s praktičnimi primeri.

  Vsebina:

  • Spremembe pri določitvi kraja opravljanja storitev
   • novo splošno pravilo pri poslovanju med davčnimi zavezanci
   • storitve povezane z nepremičninami,
   • prevozne storitve,
   • prevoz blaga znotraj Skupnosti,
   • storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti in podobne storitve,
   • storitve na premičninah,
   • restavracijske storitve in storitve cateringa,
   • najem prevoznih sredstev,
   • storitve oglaševanja, svetovalcev, računovodij in podobne storitve
   • elektronske storitve
  • Širitev definicije davčnih zavezancev za namene uporabe pravil o kraju opravljanja storitev
  • Spremembe glede vračila DDV
   • poenostavitve pri vračilu tujega DDV za slovenske davčne zavezance
   • vračilo DDV, ki ga je v Sloveniji plačal tuj davčni zavezanec
  • Uporaba nižje stopnje DDV
  • Predlagani ukrepi za boj proti davčnim goljufijam
   • posebna obravnava transakcij med povezanimi osebami - določitev tržne vrednosti kot davčne osnove v zvezi z dobavami, ki se opravijo med povezanimi osebami
   • mehanizem obrnjene davčne obveznosti na področju gradbeništva, odpadnih surovin, obdavčenih dobav nepremičnin in posredovanja osebja v gradbeni dejavnosti – sistem samoobdavčitve tudi za transakcije, ki so opravljene v Sloveniji
   • odgovornost zavezancev za plačilo davka dobavitelja in sistem solidarne odgovornosti
   • zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti
   • "hitri" odvzem identifikacijske številke za DDV
  • Novosti v zvezi s sestavljanjem rekapitulacijskega poročila (RP-O) – širitev kroga zavezancev za sestavljanje RP-O
  • Novi obrazci na področju obračunavanja DDV
   • primerjava med novimi in starimi obrazci DDV-O in RP-O
   • kdaj se od 1.1.2010 dalje oddaja obrazce DDV-O in RP-O
   • posebnosti za davčne zavezance, ki prvič predlagajo DDV-O obrazec
  • Kdaj se mora slovenski davčni zavezanec identificirati za DDV v tujini
  • Možne napake pri samoobdavčitvi
   • kakšni morajo biti podatki na prejetih računih
   • posledice prepozne samoobdavčitve
   • posledice napačne samoobdavčitve

  Predavateljica:
  Branka Svilar Mugoša dipl.univ.prav., kot priznana davčna strokovnjakinja, tako s področja neposrednih kot tudi posrednih davkov, deluje že več kot deset let. Je predavateljica na številnih izobraževanjih, konferencah in posvetih z davčno tematiko. Poglobljeno se udejstvuje predvsem na področju davka na dodano vrednost. Aktivno je sodelovala v procesu uvajanja sistema davka na dodano vrednost v Sloveniji in je tudi avtorica dveh priročnikov o davku na dodano vrednost ter soavtorica komentarja zakona o dohodnini.


  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
  • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predračun.

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se strokovnemu vodji računovodskega servisa za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi